Föräldraledighet

Föräldrapenning gäller i 13 månader eller 390 dagar i samband med barnets födelse eller adoption. VAB gäller i max 120 dagar per barn och år tills barnet fyllt 12 år.

Logga in

ITP 1 

Har den anställde föräldrapenning?

Du behöver inte göra något 

  • När den anställde är föräldraledig fortsätter ni att rapportera den utbetalade bruttolönen varje månad, precis som tidigare. Tänk på att inte ta med eventuell föräldralön. Är lönen 0 kronor, anger ni det.
  • En lägre lön innebär att ni betalar en lägre eller ingen premie till oss.


 

Vård av barn (tillfällig föräldrapenning)

Den anställde kan vabba (ta ut tillfällig föräldrapenning) för hela dagar eller delar av en dag. Ni kommer nu att betala en lägre lön till den anställde och en lägre premie till oss.

Läs mer:

Premiebefrielse
Försäkringskassan

 

ITP 2

Har den anställde föräldrapenning?

 

Fortsätt att betala premier...

Svenskt Näringsliv och PTK rekommenderar er att fortsätta betala ITP-premierna de elva första månaderna av föräldraledigheten per barn. Viktigt att veta är att ni alltid ska fortsätta betala TGL-premier för en anställd - även under föräldraledigheten.

… eller rapportera den anställde som föräldraledig utan premier

Ni kan också rapportera den anställde som föräldraledig utan premier. Gör det i internetkontoret. Sök upp den anställde via personnumret och byt status till föräldraledighet. Eftersom den anställde har rätt till TGL under föräldraledigheten, tar ni med honom eller henne i er gruppanmälan TGL.

Glöm inte att rapportera när den anställde kommer tillbaka till jobbet. Gör det i internetkontoret. Leta upp den anställde och välj "Åter i tjänst".

Vård av barn (tillfällig föräldrapenning)

Den anställde kan vabba (ta ut tillfällig föräldrapenning) för hela dagar eller delar av en dag. Ni betalar samma premie som om den anställde inte vabbade. Ni behöver inte kontakta oss.

Läs mer:

Premiebefrielse
Försäkringskassan

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.