Deltidspension för Industriavtalen

Enligt Industriavtalen ska arbetsgivare avsätta en deltidspensionspremie till de anställda. Det innebär att en viss procent av lönen avsätts som en komplettering till den anställdes befintliga ITP 1- eller ITPK-försäkring.

Läs mer om Industriavtalen här.

Internetkontoret för förmedlare

I vårt internetkontor för försäkringsförmedlare har ni som representerar en försäkrad eller ett företag möjlighet att hämta information.

Läs mer här.

Alternativ för tiotaggare

Uttagsregler för olika alternativ, avgiftsstrukturer och skillnaden mellan frilagd premie och premietrappa. Läs mer här.

Förmånstagarförordnande

Det är det senast inskickade förordnandet som gäller. Är man osäker på vem som är förmånstagare ska man skriva ett nytt. Guide för förmånstagarförordnande

Läs mer om hur vi hanterar förmånstagarförordnanden.

Ska du mejla fullmakt?

Mejl till Collectum fullmakter@collectum.se måste rensas från alla bildfiler utom just fullmakten.

Logotyper och länkar kan göra att mejlet refuseras. Eftersom fullmaktsmejlen hanteras med full automatik händer det ibland att hela mejl rensas bort som skräp på grund av alla bildfiler.

Logga in