Hantering av personuppgifter

Collectum kommer under hösten 2018 ansluta sig till Fullmaktskollen. Fram till dess så skickas fullmakter som tidigare till Collectum via brev eller via mejl. För mejl behöver ni som förmedlare använda er av den säkra anslutningen TLS, för att kommunikationen ska bli krypterad.  Är du osäker på om ni har TLS, skicka istället fullmakten per brev till dess att Collectum anslutit sig till Fullmaktskollen. Läs mer om TLS och behandling av personuppgifter.

Omval från 1 juli

Under våren blev vi klara med den senaste upphandlingen av försäkringar till tjänstepensionen ITP. Tjänstemän, som är aktiva idag och har sin ITP 1 eller ITPK i ett försäkringsbolag som inte blev upphandlat, kommer få möjlighet att göra ett nytt val. Alla berörda får ett brev från Collectum efter den 1 juli. Omvalsperioden pågår sedan till och med september. Från den 1 oktober är de nyupphandlade försäkringarna valbara för alla på collectum.se.

Alternativ för tiotaggare

Uttagsregler för olika alternativ, avgiftsstrukturer och skillnaden mellan frilagd premie och premietrappa. Läs mer här.

Förmånstagarförordnande

Det är det senast inskickade förordnandet som gäller. Är man osäker på vem som är förmånstagare ska man skriva ett nytt. Guide för förmånstagarförordnande

Läs mer om hur vi hanterar förmånstagarförordnanden.

Ska du mejla fullmakt?

Mejl till Collectum måste ske med TLS-kryptering samt rensas från alla bildfiler utom just fullmakten.

Logotyper och länkar kan göra att mejlet refuseras. Eftersom fullmaktsmejlen hanteras med full automatik händer det ibland att hela mejl rensas bort som skräp på grund av alla bildfiler. Läs mer.

Logga in