ITP tidning

Den här informationen gäller företag som har tecknat
kollektivavtal med Medieföretagen och som har motpart Svenska Journalistförbundet, Unionen och i vissa fall Ledarna, eller som har tecknat hängavtal inom mediebranschens avtalsområde. Avtalet gäller redaktionell personal och kallas ITP tidning.

ITP tidning innehåller två delar:

  • ITP 1 tidning för tjänstemän som är födda 1979 eller senare
  • ITP 2 tidning för tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare

För administrativ personal gäller det ordinarie ITP-avtalet.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL

Ni ska teckna tjänstegrupplivförsäkring TGL genom Collectum i ett av de valbara bolagen som finns uppräknade här. Ni ska ha två olika TGL-försäkringar i ert avtal, en standard och en för redaktionell personal.

Hade ni ITP 2 tidning före 2013?

Har ni tecknat pensioneringsavtal och ITP 2 tidning före 2013 och valde att teckna hos PP Pension, gör ni rapportering för dessa anställda dit. Har ni frågor om rapporteringen till PP Pension ska ni vända er dit på telefon
020-29 90 50. Dessa anställda har också möjlighet att välja PP Pension som förvaltare av sin kompletterande ålderspension ITPK. (Efter 2013 går det inte längre att teckna ITP hos PP Pension.)

Tecknade ni ITP 2 tidning före 2013 men valde Alecta rapporterar ni till Collectum. 

Tiotaggare kan välja ITP 1 

Tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare, och har försäkring hos PP Pension har möjlighet att teckna ITP 1 om årslönen överstiger 10 inkomstbelopp. Mer information hittar du på sidan Tiotaggare.

Nyteckning av ITP 2 hos PP Pension

Generellt gäller att ITP 2 hos PP Pension inte kan nytecknas från 2013. För företag som tillhör koncern där koncernbolagen redan har ITP 2 hos PP Pension, går det dock att nyteckna ITP 2 hos PP Pension. För mer information, kontakta Collectums avtalsgrupp på mejladress avtal@collectum.se.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Har ni frågor?

  • Har ni frågor om rapporteringen till Collectum?
    V
    änd er till Collectums kundservice, 08-508 981 00.

Skaffa internetkontoret

I internetkontoret kan ni göra de vanligaste ändringarna. Fördelen med internetkontoret är att era ändringar behandlas snabbare in än om ni använder blanketter. Läs mer