KFO-företag

Den här informationen gäller företag som blivit medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO före 2019.

Från den 1 januari 2019 tar Folksam över all hantering av ITPK (KTPK). Det innebär att ni som har KTP 2 kommer att få faktura även på ITPK (KTPK) från Folksam, istället för Collectum. Slutfaktura från Collectum kommer efter årsskiftet 2018/2019.

OBS! Viktig information till Förskola/skola och HVO

Ni som omfattas av KFOs avtalsområden 3110 och 2310 (Förskola/skola och HVO) och har anställda med ITP 1 som tillhör LO-kategorier (alltså arbetare, inte tjänstemän) måste avanmäla dem från ITP-planen och istället anmäla dem till GTP-planen.


Även anställda i den här kategorin som är premiebefriade, dvs. sjukanmälda, ska avanmälas hos Collectum. När de blir friska till minst 25 procent ska de anmälas hos Pensionsvalet. Observera att en anställd som är delvis premiebefriad också ska avanmälas hos Collectum, samtidigt som personen ska anmälas in till Pensionsvalet till den andel han eller hon arbetar.

Med premiebefriade avses även föräldralediga som får ersättning från Försäkringskassan.

Så här ser KTP-planen ut

För arbetsgivare som blivit medlemmar i KFO före 2019 gäller följande:

 • KTP 2 omfattar anställda födda 1980 och tidigare. De har även den kompletterande ålderspensionen ITPK (KTPK). KTP 2 och ITPK administreras och faktureras av Folksam (fram till den 1 januari 2019 fakturerar Collectum ITPK).
 • ITP 1 (heter KTP 1 hos KFO) omfattar anställda födda 1981 eller senare. ITP 1 administreras och faktureras av Collectum.

Ingen förändring för ITP 1

För er som har enbart ITP 1 sker ingen förändring. Ni fortsätter att rapportera till Collectum, och Collectum fortsätter att fakturera ITP 1 som vanligt.

Frågor?

Har ni frågor om förändringarna i KTP-planen är ni välkomna att skicka dem till nyaforsakringar@kfo.se.

Ny medlem i KFO?

Företag som blir medlemmar i KFO efter den 1 januari 2019 tecknar vanlig ITP hos Collectum. Läs mer här.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Har ni frågor?

 • Har ni frågor om ert medlemskap i KFO och vad det innebär för er?
  V
  änd er till er kontaktperson eller annan rådgivare på KFO på telefon 08-702 54 00.
 • Har ni frågor om förändringarna i avtalet från den 1 januari 2019?
  Skicka dem till nyaforsakringar@kfo.se.
 • Har ni frågor om administration av ITP 1 hos Collectum?
  V
  änd er till Collectums kundservice, 08-508 981 00.

Läs mer

SKAFFA INTERNETKONTORET

I internetkontoret kan ni göra de vanligaste ändringarna. Fördelen med internetkontoret är att era ändringar behandlas snabbare in än om ni använder blanketter. Läs mer.

Hur får de anställda tfa och trr:s försäkringar?

TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och omställningsavtalet TRR tecknas via olika bolag beroende på vilken pensionslösning ni har på företaget.

Har ni KTP 2 och ITP 1? Då tecknar ni försäkringarna genom Folksam, som hör av sig till er med mer information.

Har ni ITP 1 för samtliga? Då tecknar ni försäkringarna genom Fora, som hör av sig till er med mer information.