Kollektivavtal och hängavtal

Företag tecknar kollektivavtal genom att bli medlemmar i ett av Svenskt Näringslivs arbetsgivarförbund eller genom att teckna ett hängavtal med ett PTK-förbund.

Genom kollektivavtalet blir ni som arbetsgivare skyldig att teckna pensioneringsavtal för era anställda. Ni tecknar avtal om ITP med oss på Collectum för era tjänstemän. För SAF-LO-kollektivet tecknar ni pensioneringsavtal med Fora. Trygghetsförsäkringarna tecknar ni genom Fora.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om vilka anställningsvillkor som ska råda.

Svenskt Näringsliv och PTK

Enligt det kollektivavtal som Svenskt Näringsliv och PTK har träffat för sina medlemmar, ska alla privatanställda tjänstemän ha

  • tjänstepensionen ITP
  • tjänstegrupplivförsäkringen TGL
  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

ITP och TGL kompletterar det lagstadgade skyddet som är reglerat i socialförsäkringslagen.

Hängavtal

Små företag med få anställda kan istället för kollektivavtal teckna ett hängavtal med ett PTK-förbund. Arbetsgivaren och fackförbundet kommer då överens om vilket kollektivavtal som ska gälla.

 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Läs mer på