Tillfällig verksamhet

Med tillfällig verksamhet menas att företaget avser bedriva verksamhet i Sverige i högst 12 månader. Företag som bedriver tillfällig verksamhet i Sverige ska teckna pensioneringsavtal med Collectum för sina anställda tjänstemän.

Detta gäller om ni har tecknat kollektivavtal avseende tillfällig verksamhet i Sverige, antingen genom medlemskap i Svenskt Näringsliv eller genom ett hängavtal med ett PTK-förbund. Företaget ska ha sitt säte inom EU/EES.

Nedanstående regler gäller inte företag som är bundna av annat kollektivavtal i Sverige.

Vilka försäkringar ska tecknas?

Ni ska teckna pensioneringsavtal med Collectum från och med kollektivavtalstidpunkten. Fyll i blanketten Ansökan om pensioneringsavtal - anslutning till ITP och TGL. Därefter ska ni teckna följande försäkringar för era anställda tjänstemän:

  • TGL – Ni ska alltid teckna TGL från kollektivavtalsdatum, oavsett hur länge ni ska bedriva verksamhet i Sverige.
  • Sjukpension – Ni ska dock inte teckna ITP sjukpension om ni kan visa att den anställde omfattas av socialförsäkringssystem i annat EU/EES-land.
  • Ålderspension, familjepension och ITPK – Ni behöver däremot inte teckna ITP ålderspension och ITP familjepension samt ITPK för den anställde om ni fortfarande betalar kompletterande ålderspension för honom eller henne i hemlandet. Ni måste då kunna styrka att det är just kompletterande försäkringar och inte något som följer av lag.

 

Längre verksamhet i Sverige än 12 månader?

Överstiger den tid ni bedriver verksamhet i Sverige 12 månader ska ni teckna samtliga försäkringar ovan för alla anställda tjänstemän i Sverige. ITP ålderspension, familjepension, sjukpension och ITPK tecknar ni då från och med månad 13.

Undantag

Ni har möjlighet att söka undantag från ITP-planen för anställda tjänstemän. Ansökningar om undantag görs på blanketten Ansökan om undantag från ITP-planen (2424), som ni hittar i internetkontoret, och hanteras enligt Collectums vanliga regelverk för undantag. Kontakta Collectums kundservice för mer information kring undantag.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret