Så fyller ni i blanketten

Blankett 1609, Ansökan om pensioneringsavtal, måste vara rätt ifylld för att vi ska kunna lägga upp ert pensioneringsavtal. Om det saknas uppgifter på blanketten kommer vi att skicka tillbaka den för komplettering.

Här visar vi steg för steg hur ni fyller i blanketten.

Först kollektivavtal!

För att teckna pensioneringsavtal om ITP krävs att ni har tecknat ett kollektivavtal. Vi kontrollerar att ni har kollektivavtal när vi får er blankett. 

1. Uppgifter om arbetsgivaren 

Här anger ni med vilket förbund och/eller vilken organisation ni har kollektivavtal.
 

Denna ansökan avser
Är ni nya kunder hos Collectum? Kryssa i rutan "Nyanslutning". Avtalet gäller från kollektivavtalstidpunkten.


Ska ni överta personal från ett annat företag? Kryssa i rutan ”Övertagande av verksamhet”. Ange företagsnamn och organisationsnummer i rutan under. Ange också vid vilken tidpunkt personalen ska flyttas över. 

Ska inte all personal flyttas över? Anmäl då de personer som ska flyttas över i internetkontoret.

2. Val av pensionsplan

Har ni tecknat kollektivavtal från september 2008? Då väljer ni om
  • om alla tjänstemän ska ha ITP 1 eller
  • om ITP 1 ska gälla för tjänstemän födda 1979 eller senare och ITP 2 gälla för tjänstemän födda 1978 eller tidigare.

Läs om alternativen här.  

3. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL
Ni ska teckna tjänstegrupplivförsäkringen TGL för era tjänstemän. Ni kan välja mellan olika TGL-bolag. För att vi ska kunna registrera ert avtal behöver vi veta i vilket bolag ni har tecknat eller kommer att teckna TGL.
OBS! Fora är inte ett valbart TGL-bolag för tjänstemän. 

 

4. Finns anställda som ska avstå från ITP?

Har ni redan ordnat tjänstepension för en anställd genom en annan försäkringslösning? Då kan han eller hon avstå från ITP inom sex månader från det att kollektivavtalet har tecknats. Om ja, komplettera med blankett 2569, som ni hittar i internetkontoret.

5. Val av annan finansieringsform än försäkring för ålderspensionen ITP

Hoppa över den här rutan om ni inte ska finansiera i egen regi. Läs mer.

6. Arbetsgivarens underskrift

Här undertecknar firmatecknare avtalet. Det är viktigt att det är behörig firmatecknare, till exempel VD eller 50 procent av styrelsen. Vilka som är firmatecknare på ert bolag framgår av
  • registreringsbeviset från Bolagsverket (AB, HB, KB, enskild firma och ekonomisk förening)
  • eller styrelseprotokoll om ni är en ideell förening, idrottsförening eller liknande.

Tänk på att flera personer kan behöva skriva under blanketten. Skilj på attesträtt och firmateckningsrätt

Bifoga kopia på dokument där firmatecknare styrks! Dokumentet bör inte vara mer än ett år gammalt. 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret