ITP 1 och ITP 2

ITP-avtalet är den överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK som reglerar privatanställda tjänstemäns tjänstepension.

ITP-avtalet innehåller två delar:

  • ITP 1 med premiebestämd ålderspension som gäller för tjänstemän födda 1979 eller senare.
  • ITP 2 med förmånsbestämd ålderspension som gäller för tjänstemän födda 1978 eller tidigare.
    Vilka alternativ finns?


När ni ska teckna ITP-avtal finns två möjligheter:

  • Ni kan ha lösningen som beskrivs ovan där födelseåret avgör om den anställde tillhör ITP 1 eller 2.
  • Ni kan ansöka om att få tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän – oavsett födelseår.

    Collectum prövar ansökningarna om ITP 1 för samtliga tjänstemän på uppdrag av de centrala förbundsparterna. Skulle ni redan ha ett gällande kollektivavtal om ITP, eller om ni omfattats av ett sådant kollektivavtal inom de senaste 18 månaderna, kan en ansökan om ITP 1 för samtliga tjänstemän inte godkännas. I detta fall kommer det att tecknas ett pensioneringsavtal med både ITP 1 och ITP 2 för er. Om ni har övertagit medlemskapet från annat organisationsnummer så innebär det att ni övertar samma typ av pensioneringsavtal som tidigare arbetsgivaren har.

Internetkontoret

ITP 1

för tjänstemän födda 1979 eller senare

Ålderspension

Premiebestämd pension, från 25 år
Från 25 års ålder börjar tjänstemännen tjäna in premiebestämd ålderspension. Premien, men inte storleken på pensionen, är bestämd på förhand.

Hela premien placeras
Ni betalar en premie som motsvarar

  • 4,5 % av lönedelar upp till 40 250 kr/mån
  • 30 % på lönedelar över 40 250 kr/mån.

  

Lön, kr/mån


Er premie, kr

Att placera
under ett år

30 000
 
1350 16 200
40 000  1 800 21 600
50 000
 
4736 56 832

 

Sjukpension

Sjukpension från ITP, från 18 år
Alla tjänstemän kan få sjukpension från ITP
efter 90 dagars sjukskrivning om de samtidigt får ersättning från Försäkringskassan.

Efterlevandeskydd

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, från 18 år
Tjänstemän, som arbetar mer än åtta timmar per vecka i genomsnitt, ska ha TGL.

Familjeskydd och återbetalningsskydd, från 25 år 
Skydden är valbara för tjänstemännen

Familjepension

Familjepensionen finns inte i ITP 1.ITP 2

för tjänstemän födda 1978 eller tidigare

Förmånsbestämd ålderspension

Ålderspensionen är förmånsbestämd. Storleken på pensionen, men inte premien, är bestämd på förhand.

Lön, kr/år Ibb Pension i %
för olika lönedelar
Upp till 483 000 0-7,5 10 %
483 000 - 1 288 000
  
7,5-20 65 %
1 288 000 - 1 932 000
  
20-30 32,5 %
*Ibb står för inkomstbasbelopp

 

Premiebestämd ITPK

Tjänstemännen har också en premiebestämd ålderspension, ITPK. Premien motsvarar 2 % av månadslönen.

Sjukpension

Sjukpension från ITP
Samma regler som ITP 1 gäller.

Efterlevandeskydd

Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL
Tjänstemän, som arbetar mer än åtta timmar per vecka i genomsnitt, ska ha TGL.

Familjeskydd och återbetalningsskydd
Skydden är valbara för tjänstemännen.

Familjepension
Den som tjänar mer än 483 000 kr/år. Make, maka samt barn upp till 20 år kan få familjepension men inte sambo


 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.