Delägare, vd och egna företagare

Personer i den så kallade frikretsen omfattas normalt inte av kollektivavtalen om ITP och TGL.

Frikretsen består av

  • verkställande direktörer i aktiebolag
  • delägare i aktiebolag, som själv eller tillsammans med maka, make, registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst en tredjedel av aktierna
  • ägare i handelsbolag, komplementär i kommanditbolag och ägare till företag som inte är juridisk person (enskild firma).

Möjlighet finns att teckna ITP och TGL

Som arbetsgivare kan ni välja att frivilligt teckna ITP för tjänstemän i denna grupp. Anmälan gör ni i internetkontoret.

Det är också möjligt att begära utträde från ITP-planen och bara teckna tjänstegrupplivförsäkringen TGL för denna grupp, om ni tecknat TGL i Alecta. Anmälan gör ni på blanketten Anmälan om utträde ur ITP-planen för frikretsare (2410), som ni hittar i internetkontoret.

Anmälan gäller från den månad den når oss

Det går inte att teckna ITP och TGL retroaktivt för en person ur frikretsen. Anmälan gäller alltid från den månad vi fått in den.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Just nu har vi tekniska problem med inloggningen till internetkontoret. Vi arbetar på att lösa problemen så snart som möjligt