Avstå från ITP

Det finns personer på företaget som ni kan välja att inte anmäla till tjänstepensionen ITP. 

Har ni redan ordnat tjänstepension för en anställd genom en annan försäkringslösning? Då kan han eller hon avstå från ITP. Obs! Detta gäller endast personal som redan var anställd hos er när ni blev medlemmar i Svenskt Näringsliv eller tecknade hängavtal med ett PTK-förbund.

Blanketten Överenskommelse om att den anställde avstår från ITP-planen (2569), som ni hittar i internetkontoret, ska då fyllas i både av er och den anställde. Blanketten måste nå oss inom sex månader från det att medlemskapet eller hängavtalet blev klart. Personer i den så kallade frikretsen omfattas normalt inte av kollektivavtalen om ITP och TGL.

Om ett företag tecknar ett pensioneringsavtal där samtliga tjänstemän har ITP 1, medger ITP-avtalet att tjänstemannen, under vissa förutsättningar, kan få behålla den tidigare pensionslösningen även om arbetsgivaren och tjänstemannen inte är överens om detta. Detta förfarande innefattar en prövning i ITP-nämnden. För mer information om och hur en liknande prövning går till, kontakta vår kundservice.

Vad innebär ett avstående från ITP?

En anställd som avstår från ITP 2 kan inte återgå till ITP så länge anställningen varar. Vid anställningsbyte måste han eller hon få sitt ärende prövat i ITP-nämnden innan ett återinträde i ITP kan bli aktuellt. Anställda som avstår ITP 1 kan återgå till ITP 1 i samma anställning om de uppfyller hälsokraven.

Undantagsansökan prövas i ITP-nämnden

ITP-nämnden, med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK, prövar undantagsansökan. Det kan vara bra att känna till att undantag beviljas mycket sparsamt.

För en anställd som har beviljats undantag och senare anmäls till ITP, görs en prövning för inträde vilken behandlas i ITP-nämnden.

 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Efter kollektivavtalstidpunkten

Tjänstemän som anställs efter kollektivavtalstidpunkten ska normalt omfattas av ITP. Finns särskilda skäl kan undantag sökas. Använd er av blanketten Ansökan om undantag från ITP-planen (2424), som ni hittar i internetkontoret. (Har ni tecknat ITP 1 för all personal kan den anställde ansöka om avstående utan att ni skriver under blanketten.)