Försäkring

Tecknar ni försäkring, kommer ni att betala försäkringspremierna för ITP och ITPK till oss via den faktura ni får varje månad.

Vi fakturerar och försäkringsgivarna förvaltar

Det är flera försäkringsbolag som är med och förvaltar de försäkrades tjänstepension ITP.

Förmånsbestämd ITP 2 för personer som är födda 1978 eller tidigare förvaltas av Alecta.

Premiebestämd ITPK för personer som är födda 1978 eller tidigare förvaltas av det försäkringsbolag som den anställde har valt i ITPK-valet. Gör man inget ITPK-val förvaltas pengarna av Alecta.

Premiebestämd ITP 1 för personer som är födda 1979 eller senare förvaltas av  det försäkringsbolag som den anställde har valt i ITP-valet. Gör man inget ITP-val förvaltas pengarna av Alecta.

 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret