Teckna pensioneringsavtal

Här berättar vi steg för steg vad ni behöver göra för att ansluta er till tjänstepensionen ITP.

1. Teckna kollektivavtal

För att teckna ITP måste ni först ha ett kollektivavtal för tjänstemän. Ni tecknar kollektivavtal antingen genom att bli medlemmar i en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv eller en annan arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett hängavtal med ett PTK-förbund.

2. Teckna pensioneringsavtal om ITP och TGL med Collectum

När kollektivavtalet är klart, fyller ni i blanketten Ansökan om pensioneringsavtal och skickar den till oss. Läs vår blankettinstruktion och vid behov även information om ITP-avtalet innan ni börjar.

ITP börjar gälla från kollektivavtalstidpunkten!
Det är därför viktigt

 • att ni tecknar pensioneringsavtal med oss när kollektivavtalet är tecknat
 • att ni innan dess har sagt upp en eventuell annan pensionslösning för era tjänstemän, så att ni inte behöver betala dubbla premier. Ska någon tjänsteman behålla den tidigare pensionslösningen, kan han eller hon avstå från ITP. Läs mer under 3a nedan.

Har ni tillfällig verksamhet i Sverige?
Om ett företag har sitt säte inom EU/EES och ska bedriva verksamhet i Sverige i högst tolv månader, gäller speciella regler. Läs mer.

3a. Rapportera tjänstemännen till oss

När ni har fått försäkringsbekräftelsen från oss, ska ni rapportera in samtliga era tjänstemän över 18 år. Ägare till handelsbolag, kommanditbolag samt enskilda firmor kan inte teckna ITP för sig själva.

Av bekräftelsen framgår om ni har ITP 1 för samtliga tjänstemän eller om åldern avgör om tjänstemännen har ITP 1 eller ITP 2. Behöver ni fräscha upp minnet, så läs mer om ITP-avtalet här.

 • Ska någon tjänsteman behålla er tidigare pensionslösning kan han eller hon avstå från ITP. Förutsättningen är att tjänstemannen redan var anställd hos er när ni tecknade kollektivavtal och att avståendet görs inom sex månader. Om mer än sex månader passerat behöver ni ansöka om undantag för tjänstemannen
 • Delägare, vd och egna företagare (frikretsen) omfattas normalt inte av kollektivavtalen om ITP och TGL. Läs mer om alternativ för frikretsen.


3b. Rapportera tjänstemännen till Fora

Ni ska också göra en försäkringsanmälan till Fora, så att tjänstemännen får TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) samt anmäls till Trygghetsrådet (TRR eller TRS). Dessutom ska ni rapportera den totala lönesumman för samtliga tjänstemän till Fora.

3c. Rapportera arbetarna till Fora*

Har ni arbetare ska ni vända er till Fora, så att de får Avtalspension SAF-LO. Via Fora får ni också hjälp med att teckna övriga försäkringar som denna grupp har rätt till.

* Ni som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO anmäler era arbetare till Pensionsvalet och gör dessutom en anmälan om arbetsskadeförsäkring (TFA) till Fora.

4. Vad händer sedan?

Det här ska ni rapportera fortlöpande till Collectum

 • Anmäla nyanställda
 • Anmäla lön. Observera att för ITP 1 ska lönen anmälas varje månad!  
 • Sjuk- och friskanmäla
 • Anmäla tjänstledighet och föräldraledighet
 • Anmäla dem som slutar

Fler händelser och mer detaljerad information om händelserna ovan hittar ni under ingången Administrera ITP.

Rapportera så snart något ändras. Enklast anmäler ni elektroniskt via vårt internetkontor, som är kostnadsfritt.

 

Vem gör vad?


Här ser du vilka företag du kan komma i kontakt med när ni har tjänstepensionen ITP.

Collectum Fora Alecta PRI Pensionsgaranti Trygghetsrådet (TRR, TRS)
 • administrerar och fakturerar ITP
 • hanterar era tjänstemäns val inom ITP 1 och ITPK
 • skickar årsbesked till era tjänstemän som visar värdet på deras ITP
 • förmedlar premier till försäkringsbolagen
 • administrerar Avtalspension SAF-LO för arbetare
 • administrerar TFA för arbetare och tjänstemän
 • fakturerar avgiften till Trygghetsråden, TRR och TRS.
 • beräknar premier för och förvaltar ITP 2 ålderspension och familjepension
 • beräknar premier och är försäkringsgivare för sjukpension och familjeskydd
 • administrerar ITP 2 för företag som valt finansieringsformen FPG/PRI
 • administrerar ITP 1 för företag som genom finansieringsformen egen regi är valbara för de egna tjänstemännen.
 • hanterar omställningsavtal vid övertalighet eller arbetsbrist.
 • CIKO hanterar omställningsavtal för arbetare som tillhör KFO.


Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Just nu har vi tekniska problem med inloggningen till internetkontoret. Vi arbetar på att lösa problemen så snart som möjligt

Här får ni svar på era frågor

Finfa - en del av Svenskt Näringsliv kan hjälpa er med de frågor ni har. Läs mer på finfa.se.


För dig som har tecknat kollektivavtal finns också verktyg och stöd hos Finfa.


Ni är förstås alltid välkomna att höra av er till oss också på telefonnummer 08-508 981 00.

Vad skiljer ITP 1 och ITP 2 åt?

När ni tecknar pensioneringsavtal ska ni kryssa för

 • om ni ska ha både ITP 1 och ITP 2 - och tjänstemännens ålder avgör vilken pensionsplan de ska ha eller
 • om alla tjänstemän ska ha ITP 1 oavsett ålder.


Läs mer om hur ITP 1 och ITP 2 fungerar.


Vad kostar ITP?

Företagsombildning

Ska ni teckna pensioneringsavtal på grund av en företagsombildning? Ta gärna hjälp av vår checklista så att alla delar blir korrekta från början.