Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

ITP sjö/skärgård

För sjöbefäl gäller ITPs sjöavtal. Rederier och andra företag som är medlemmar i Sjöfartens Arbetsgivareförbund/Almega Tjänsteföretagen bransch skärgård eller har tecknat kollektivavtal, ett så kallad hängavtal, med Sjöbefälsföreningen (SBF) ska tillämpa detta avtal för sina anställda sjöbefäl. Ett sådant avtal omfattar även vanlig ITP för landanställda tjänstemän.

ITPs sjöavtal skiljer sig i vissa avseenden från det ITP-avtal som gäller för landanställda tjänstemän. Det gäller bland annat lönebegreppet, regler för vikarier samt ersättning vid sjukdom.

ITP 1 och ITP 2

ITP-planen innehåller två avdelningar. Det innebär att

  • anställda inom sjöbefälsområdet som är födda 1979 eller senare, omfattas av ITP 1 sjö/skärgård, som har premiebestämd ålderspension
  • anställda inom sjöbefälsområdet som är födda 1978 eller tidigare, omfattas av ITP 2 sjö/skärgård, som har förmånsbestämd ålderspension.

Olika lönebegrepp gäller för ITP 1 sjö/skärgård och ITP 2 sjö/skärgård, och lönen ska anmälas vid olika tillfällen – månadsvis respektive årsvis.

Anmäl ändringar i internetkontoret

Nyanställningar, löneändringar, avslutade anställningar och andra ändringar anmäler ni enklast i internetkontoret. Läs mer om hur ni gör anmälningar i internetkontoret.

Ni kan också göra anmälningar på blanketter. Observera att det är olika blanketter för ITP 1 sjö/skärgård och ITP 2 sjö/skärgård. 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret