Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Sjuk- och friskanmäla

Gör era sjukanmälningar hos oss, i internetkontoret eller via blankett. Vi skickar sedan ärendet vidare till Alecta som handlägger det. Ta gärna del av informationen om premiebefrielseförsäkringen också. Länk finns längre ner på sidan.

Sjukdag 2-14

Ni betalar samma premie som om den anställde vore frisk.

Sjukdag 15-90

Ni betalar samma premie som om den anställde vore frisk.

Från sjukdag 91

För att ha rätt till sjukpension från Alecta ska tjänstemannen ha arbetat minst 208 timmar under de sex närmast föregående månaderna eller 416 timmar under föregående kalenderår.

Är den anställde arbetsoförmögen till minst 25 procent?

  • Anmäl i internetkontoret
    För att Alecta ska kunna handlägga sjukanmälan måste du anmäla in förväntad årslön vid sjukdomstillfället, dvs sjukperiodens första dag. Anmälan gör du i tjänsten ”Anmäla lön”. 


När Alecta beslutat om sjukpension blir ni premiebefriade fr.o.m. månaden efter den 91:a sjukdagen.

Ni betalar nu inga premier alls. Det gäller även om den anställde är  sjukskriven på deltid. Den anställdes premier betalas nu genom premiebefrielseförsäkringen. Han eller hon finns inte med på fakturan.

Blir den anställdes ITP lägre vid sjukdom?

Den anställde får tillgodoräkna sig samma premie som om han eller hon varit frisk. Ni betalar ingen premie alls när den anställde varit sjukskriven i mer än 90 dagar. Premietappet täcks av premiebefrielseförsäkringen som ingår i ITP.

När ska ni göra en ny anmälan?

1. Om den anställde varit friskanmäld och nu påbörjar en ny sjukperiod gör ni en ny anmälan till oss från och med sjukdag 91 i den nya sjukperioden. Anmäl i internetkontoret.

2. När den anställde är helt frisk.

Om den anställde varit sjuk i perioder

Anmäl i internetkontoret till oss om den anställde har varit sjuk i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod och den 105:e sjukdagen inträffar under dag 15-90 i den sista sjukperioden.

Du som arbetsgivare behöver då inte betala den kollektivavtalade sjuklönen till den anställde, eftersom det istället betalas ut sjukpension från Alecta.

Friskanmälan

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret