Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Ny medarbetare

Anmäl efter 416 timmars tjänstetid

Nya medarbetare som omfattas av bemanningsavtalet (födda 1978 eller tidigare) anmäler ni först när de har uppfyllt tjänstetidskravet på 416 timmar under ett kalenderår. För cirkelledare gäller 320 undervisningstimmar.

Det här ingår i tjänstetiden:

  • ledighet på grund av semester
  • repövning
  • föräldraledighet (underförutsättning att ledigheten varat minst 14 dagar under en månad)
  • sjukdom, då sjukpenning eller sjuklön betalas ut.

Hur?

I internetkontoret - tjänsten Ny medarbetare under ingången Anställda.

Det går att anmäla personal enligt två olika principer:

Vill ni anmäla ny personal löpande…

Anmäler ni ny personal löpande, efter det att de har arbetat 416 timmar, får

  • ni en snabbare uppföljning av era kostnader
  • den anställde försäkringsbesked samt kan göra ett ett ITPK-val så snart uppgifterna är registrerade.


De löpande anmälningarna är preliminära. När året är slut, gör ni en avstämning i efterskott.

… eller anmäla samtliga i efterskott?

Ni kan också välja att anmäla all nyanställd personal i efterskott när året är slut. Tänk på att ni inte får avanmäla en anställd om anställningen fortsätter nästkommande kalenderår.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Läs mer: