Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Ny lön

Gäller medarbetare födda 1978 eller tidigare

För medarbetare som omfattas av bemanningsavtalet (födda 1978 eller tidigare) anmäler ni lön enligt nedan, efter 416 arbetade timmar. Regelverket gäller även cirkelledare, men där efter 320 timmar.

När?

Ni väljer om ni vill anmäla ändrad lön

  • en gång per år i efterskott med konkreta uppgifter på kontant bruttoårslön
  • löpande under intjänandeåret när anställningsperioden har överstigit 416 timmar.

Fördelen med att anmäla löneändringar löpande är att

  • ni får en snabbare uppföljning av era kostnader
  • de anställda får ett uppdaterat försäkringsbesked och kan göra sitt ITP-val så fort ändringarna är registrerade.

De löpande anmälningarna är preliminära. När året är slut, gör ni en avstämning i efterskott. Tänk därför på att göra försiktiga löneuppskattningar så att inte den ITP-grundande lönen måste sänkas med retroaktiv verkan.

Tänk på att ni debiteras ett premietillägg vid retroaktiva ändringar.

Tjänstemän med fast månadslön

Har ni uthyrda tjänstemän med fast månadslön för vilka ni tillämpar det vanliga ITP-avtalet? För denna grupp behöver ni inte göra någon avstämning i efterskott.

Hur?

I internetkontoret - tjänsten Anmäla lön.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas

  • kontant bruttolön, inkl semesterersättning
  • naturaförmåner i form av helt fri kost och bostad, enligt Skatteverkets anvisningar
  • sjukpenning från Försäkringskassan
    Om det skulle vara svårt att få fram uppgift om sjukpenning från Försäkringskassan, gör en uppskattning av den lön anställde skulle ha haft. Observera att lönen inte får ändras retroaktivt för tid som är innan sjukperioden.
  • sjukpension från Alecta.

 

Regler för lönekapning

Lönehöjningen för en tjänsteman som har fem år eller mindre kvar till pensionen ska matchas mot förändringen av inkomstbasbeloppet. I uträkningen utgår vi från det basbelopp som gäller vid lönehöjningen och jämför det  mot basbeloppet som gällde året före lönehöjningen. Läs mer.

Om den anställde blir tiotaggare

Läs mer under Tiotaggare.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Läs mer: