Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Information till anställda, ITP 2

Tjänstepensionen ITP 2 bemanning gäller dig som
 • är född 1978 eller tidigare och
 • räknas som ambulerande tjänsteman där du åker ut på uppdrag till olika kundföretag (även inom vården) och
 • har arbetat minst 416 timmar under ett kalenderår.

För varje nytt kalenderår blir du kvalificerad till ITP 2 bemanning först när du har arbetat 416 timmar.

I de 416 timmarna räknas detta in:
 • arbetad tid
 • semester
 • föräldraledighet (om du tagit ut minst 14 dagar under en månad)
 • sjukdom, om du samtidigt får sjuklön eller sjukpenning från Försäkringskassan
 • militär repövning.

Tid med garantilön (då du får lön från arbetsgivaren men inte har ett uppdrag) räknas inte in i de 416 timmarna.

Det här ingår i löneuppgiften arbetsgivaren anmäler till oss:
 • utbetald bruttolön, inkl. semesterersättning
 • naturaförmåner (fri kost och bostad) enligt Skatteverkets anvisningar
 • sjukpenning från Försäkringskassan
 • ITP sjukpension från Alecta (se faktabladet i högermarginalen för mer information).

Din arbetsgivare kan antingen anmäla in löner fortlöpande eller göra en anmälan för hela året i efterskott. Den löneuppgift du ser på Mina sidor behöver alltså inte vara den slutgiltiga.

Vad händer om du blir sjuk?

Dag 1 är en karensdag.

Dag 2-14 får du sjuklön från arbetsgivaren.

Dag 15 och framåt får du sjukpenning från Försäkringskassan.

Dag 90 och framåt kan du få ITP 2 sjukpension utbetald från Alecta (om du samtidigt får ersättning från Försäkringskassan). Detta gäller dock endast om du också har
 • arbetat 416 timmar under föregående kalenderår eller
 • arbetat 208 timmar under de senaste sex månaderna.
   

Din arbetsgivare anmäler att du är sjuk

Det är din arbetsgivare som anmäler dig både till Försäkringskassan och till Alecta/Collectum. Arbetsgivaren ska anmäla den lön som du hade haft om du inte hade blivit sjuk.

Det betalas ändå in pengar till din ålderspension

Även om du är sjuk betalas det ändå in premier till din ålderspension genom en speciell försäkringar du har i din tjänstepension.

Vad kan dina närmaste få?

Du har en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) så länge du är anställd (som längst till 70 år) och arbetar minst åtta timmar i veckan i snitt. Din arbetsgivare kan berätta i vilket försäkringsbolag ni har TGL.

Du kan också lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd när du gör ITPK-valet.

När du närmar dig pensionen

Det år du fyller 65 år, behöver du inte komma upp i 416 timmar. Din ålderspension beräknas utifrån
 • lönen du hade året före
 • inkomstbasbeloppet som gäller det år du fyller 65.

Har du fem år eller mindre kvar till pensionen?

Då kan du inte tillgodogöra dig hur stora löneökningar som helst. Läs mer om fenomenet som kallas lönekapning.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Läs mer

Gör ITPK-valet

I ITPK-valet väljer du placering för dina ITPK-premier. Du kan samtidigt välja skydd till familjen (familjeskydd och/eller återbetalningsskydd).
Här gör du ITPK-valet

Logga in

Logga in på Mina sidor så ser du

 • vilka löner din arbetsgivare har betalat
 • värdeutvecklingen på dina ITPK-placeringar.