Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Avsluta anställningen

Internetkontoret

ITP 1

Den anställde

… säger upp sig eller bli uppsagd utan att gå i pension
Avsluta anställningen från det aktuella datumet i internetkontoret - eller på blanketten Avslutad anställning/tjänstledighet (1701).

Vad är efterskydd?

När någon slutar sin anställning fortsätter både ITP- och TGL-försäkringen att gälla tre månader efter det att anställningen upphör. Skulle den anställde avlida under efterskyddstiden, kommer förmånstagarna att få ett engångsbelopp utbetalt från TGL.

Läs mer:

Vad gäller när den anställde går i pension i förtid?

 

ITP 2

Den anställde

… säger upp sig eller bli uppsagd utan att gå i pension
Avsluta anställningen från det aktuella datumet i internetkontoret eller på blanketten Avslutad anställning/tjänstledighet (1624).

Vad är efterskydd?

När någon slutar sin anställning fortsätter både ITP- och TGL-försäkringen att gälla tre månader efter det att anställningen upphör. Skulle den anställde avlida under efterskyddstiden, kommer förmånstagarna att få ett engångsbelopp utbetalt från TGL.

Läs mer:

Vad gäller när den anställde går i pension i förtid?
 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.