Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Avsluta anställningen

När den anställde säger upp sig eller blir uppsagd utan att gå i pension, logga in på internetkontoret och avsluta anställningen från det aktuella datumet.

Vad är efterskydd?

När någon slutar sin anställning fortsätter både ITP- och TGL-försäkringen att gälla tre månader efter det att anställningen upphör. Skulle den anställde avlida under efterskyddstiden, kommer förmånstagarna att få ett engångsbelopp utbetalt från TGL.

Läs mer:

Vad gäller när den anställde går i pension i förtid.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret