Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Sjuk- och friskanmäla

Sjukanmälningar gör ni hos oss på Collectum, i internetkontoret eller via blankett. Ta gärna del av informationen om premiebefrielseförsäkringen. Länk finns längre ner på sidan.

Observera att även anställda som fyllt 65 år kan ha rätt till sjukpension om de arbetar kvar. Läs mer längst ner.

Internetkontoret

ITP 1

Sjukanmälan görs i internetkontoret från den 91:a sjukdagen. Vi tar emot anmälan och skickar den vidare till Alecta som handlägger den. Ni behöver inte bifoga läkarintyg. Det är bara i de fall Alecta särskilt begär ett läkarintyg som ni behöver skicka in det.

Sjukdag 2-14

Inkludera sjuklönen i den utbetalda bruttolönen som ni anmäler till oss.

Sjukdag 15-90

Ni betalar en lägre premie eftersom ni betalar en lägre lön till den anställde. Tänk på att ni inte ska inkludera den kollektivavtalade sjuklönen i er anmälan till oss. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kronor.

Från sjukdag 91

Är den anställde arbetsoförmögen till minst 25 procent? Gör sjukanmälan i internetkontoret.

Ni betalar nu en lägre premie eftersom ni betalar en lägre lön till den anställde. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kronor.

Blir den anställdes ITP lägre vid sjukdom?

Den anställde ska få tillgodoräkna sig ungefär samma premie som när han eller hon är frisk. Därför betalas hela eller delar av premien (beroende på sjukskrivningsgraden) genom premiebefrielseförsäkringen som ingår i ITP.

När ska ni göra en ny anmälan?

1. Om den anställde varit friskanmäld och nu påbörjar en ny sjukperiod gör ni en ny anmälan till oss från och med sjukdag 91 i den nya sjukperioden. Anmäl i internetkontoret.

2. När den anställde är helt frisk.

Om den anställde varit sjuk i perioder

Anmäl i internetkontoret om

  • den anställde har varit sjuk i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod och
  • den 105:e sjukdagen inträffar under dag 15-90 i den sista sjukperioden.


Som arbetsgivare behöver ni nu inte betala den kollektivavtalade sjuklönen till den anställde, eftersom det istället betalas ut sjukpension från Alecta. 

Förlängd sjukskrivning

Om en pågående sjukskrivning förlängs, eller om graden av arbetsoförmåga ändras från exempelvis 100 procent till 50 procent, får Alecta information från Försäkringskassan.

Anställda över 65 år som blir sjuka

Betalar Försäkringskassan ut sjukpenning kan en anställd över 65 också ha rätt till sjukpension från sjukdag 91-180. Anmäl i internetkontoret.

Friskanmälan

 

Läs mer

Sjukpension

ITP 2

Sjukanmälan görs i internetkontoret från den 91:a sjukdagen. Vi tar emot anmälan och skickar den vidare till Alecta som handlägger den. Ni behöver inte bifoga läkarintyg. Det är bara i de fall Alecta särskilt begär ett läkarintyg som ni behöver skicka in det.

Sjukdag 2-14

Ni betalar samma premie som om den anställde vore frisk.

Sjukdag 15-90

Ni betalar samma premie som om den anställde vore frisk.

Från sjukdag 91

Är den anställde arbetsoförmögen till minst 25 procent? Gör sjukanmälan i internetkontoret.

När Alecta beslutat om sjukpension blir ni premiebefriade fr.o.m. månaden efter den 91:a sjukdagen.

Ni betalar nu inga premier alls. Det gäller även om den anställde är  sjukskriven på deltid. Den anställdes premier betalas nu genom premiebefrielseförsäkringen. Han eller hon finns inte med på fakturan.

Blir den anställdes ITP lägre vid sjukdom?

Den anställde får tillgodoräkna sig samma premie som om han eller hon varit frisk. Ni betalar ingen premie alls när den anställde varit sjukskriven i mer än 90 dagar. Premietappet täcks nu av premiebefrielseförsäkringen som ingår i ITP. 

Om den anställde varit sjuk i perioder

Anmäl i internetkontoret om

  • den anställde har varit sjuk i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod och
  • den 105:e sjukdagen inträffar under dag 15-90 i den sista sjukperioden.


Som arbetsgivare behöver ni nu inte betala den kollektivavtalade sjuklönen till den anställde, eftersom det istället betalas ut sjukpension från Alecta.

Förlängd sjukskrivning

Om en pågående sjukskrivning förlängs, eller om graden av arbetsoförmåga ändras från exempelvis 100 procent till 50 procent, får Alecta information från Försäkringskassan.

Friskanmälan

Läs mer

Sjukpension

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.