Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Ny medarbetare

Rapportera fortlöpande nya medarbetare till oss så att de får rätt nivå på sin tjänstepension ITP. Enligt ITP-planen ska tjänstemän som är födda 1979 eller senare ha ITP 1 och tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare ha ITP 2. Ert företag kan också ha förhandlat om att ITP 1 ska gälla för samtliga tjänstemän.

 

Internetkontoret

ITP 1

Alla tjänstemän över 18 år

Rapportera samtliga – oavsett vilken anställningsform de har eller hur mycket de jobbar - från anställningsdagen.

Hur?

I internetkontoret - Ny medarbetare på sidan Anställda.

Är den anställde sjuk?

Är en anställd helt sjukskriven avvaktar du tills han eller hon är frisk till minst 25 procent. Vid delvis sjukskrivning rapporterar du den nya medarbetaren samt anger hur stor bruttolön ni har betalat ur den första månaden.

Vad kostar ITP 1?

Testa vår räknesnurra och se vad en anställd med ITP 1 kostar.

Är den anställde gränsarbetare eller utländsk medborgare?

Om ni har en anställd som inte har ett svenskt personnummer ska ni ange det samordningsnummer som Skatteverket tilldelat, när ni rapporterar in den anställde till oss. Hur får personen ett samordningsnummer? Ta kontakt med Skatteverket för att få hjälp med ansökan om samordningsnummer.
 

ITP 2

Alla tillsvidareanställda tjänstemän

Rapportera alla tillsvidareanställda (även provanställda) som arbetar minst åtta timmar i snitt per vecka från anställningsdagen.

Visstidsanställda rapporterar du efter tre månader

Vikarier, projektanställda,etc, som arbetar minst åtta timmar i veckan i genomsnitt, rapporterar du när anställningen har varat i tre hela kalendermånader i följd. Ange anställningsdagen som första dag.

Vad gäller för timanställda?

Tillämpar ni bemanningsavtalet för era timanställda? Läs mer om bemanningsavtalet här. Tillämpar ni ordinarie ITP 2 för era timanställda? Läs om timanställda inom ITP 2 här 

Hur?

I internetkontoret - Ny medarbetare på sidan Anställda.

Är den anställde sjuk?

Är en anställd helt sjukskriven avvaktar du tills han eller hon är frisk till minst 25 procent. Vid delvis sjukskrivning, rapporterar du den friska delen. Så här funkar det:

Emma har en tjänst på 100%, men är sjukskriven till 25 %. Du ska nu registrera henne för den friska delen. Registrera lön för den del hon nu arbetar, 75 % och sjukskrivning till 25 %. När Emma är helt frisk och arbetar 100 % igen, friskanmäler du henne och rapporterar in hennes heltidslön.

Åke har en tjänst på 50% och jobbar hela denna tid. Oavsett om han är sjuk eller inte, resterande 50% spelar i detta fall ingen roll. Han räknas som helt frisk och arbetsför i den här anställningen, så därför ska du svara nej på frågan om sjukskrivning. Registrera hela lönen.   

Tjänar den anställde över tio inkomstbasbelopp?

Läs mer om tiotaggare.

Vad kostar ITP 2?

Det är Alecta som beräknar premier för ITP 2. På Alectas hemsida kan du läsa mer om premier för ITP 2. Eller gå direkt till Alectas beräkningstjänst för ITP 2.

Är den anställde gränsarbetare eller utländsk medborgare?

Då ska styrkt samordningsnummer anges istället för personnummer. Hur får individen ett styrkt samordningsnummer? Ta kontakt med Skatteverket för att få hjälp med ansökan om samordningsnummer. 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.