Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Avstående och undantag

Den här informationen gäller nya kundföretag med ett nytecknat kollektivavtal.

Normalt ska samtliga tjänstemän anmälas till tjänstepensionen ITP i samband med att en arbetsgivare tecknar kollektivavtal. Tjänstemän som redan har sin tjänstepension ordnad sedan tidigare kan, i samråd med arbetsgivaren, göra ett avstående från ITP och därigenom behålla sin tidigare pensionslösning.

Har arbetsgivaren tecknat tjänstegrupplivförsäkringen TGL i Alecta, kommer den som avstår från ITP ändå att ha TGL.

Vad innebär ett avstående från ITP?

En anställd som avstår från ITP 2 kan inte återgå till ITP så länge anställningen varar. Vid anställningsbyte måste han eller hon få sitt ärende prövat i ITP-nämnden innan ett återinträde i ITP kan bli aktuellt. Anställda som avstår ITP 1 kan återgå till ITP 1 i samma anställning om de uppfyller hälsokraven. 

Fyll i en gemensam överenskommelse

För att avståendet ska gälla, fyller både arbetsgivaren och den anställde i blanketten Överenskommelse om att den anställde ska avstå från ITP-planen (2569), som ni hittar i internetkontoret, och skickar in den till oss. Den ska vara oss tillhanda inom 6 månader från avtalets tecknande.

Undantagsansökan prövas i ITP-nämnden

ITP-nämnden, med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK, prövar undantagsansökan. Det kan vara bra att känna till att undantag beviljas mycket sparsamt.

För en anställd som har beviljats undantag och senare anmäls till ITP, görs en prövning för inträde vilken behandlas i ITP-nämnden.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret