Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Beställ kopia på löneskatteunderlag

Löneskatteunderlag för ITP 1 laddar du själv ned inne i internetkontoret.  Detta gäller även underlag för brutet ränkenskapsår.

Kopia på 2019 års underlag för ITPK kan du beställa tidigast den 2 januari 2019.

Det finns inget underlag för ITPK för brutet räkenskapsår, i dessa fall summerar du ITPK för perioden från fakturaspecifikationerna.

Underlag för ITP 2 hämtar du inne i Alectas internetkontor.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret