Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Om löneskatt

Som arbetsgivare betalar ni 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner.

För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Här finns underlag för ITP 1

Löneskatteunderlaget för ITP 1 laddar du själv ner i internetkontoret, ingången Företaget. Beloppen för löneskatten blir lägre än de totala fakturerade premierna eftersom en stor del av sjukpensionspremien inte ingår i underlaget (se rutan för ITP 1 nedan).

Underlag för ITP 2 och ITPK

Har ni anställda med ITP 2/ITPK? Då behöver ni två löneskatteunderlag till.

ITPK-underlaget skickar vi per post i slutet av december. Vill du beställa en kopia av underlaget, kontakta Collectum på 08-508 981 00.

ITP 2-underlaget laddar du ner i Alectas internetkontor.

Har ni ITP 2 i AI Pension, Folksam (KTP-planen), Pressens Pensionskassa, Posten eller egen regi i PRI? Då kontaktar du dem för mer information.

Brutet räkenskapsår?

ITP 1: Logga in i internetkontoret, ingången Företaget, och ange den period du behöver löneskatteunderlag för.

ITPK: Ta fram fakturorna för den aktuella perioden och summera själv beloppen.

ITP 2: Ladda ner underlaget hos Alecta eller kontakta PRI om ni har ITP 2 i egen regi.

Ni redovisar själva till Skatteverket

Det är ni själva som ansvarar för redovisning till Skatteverket och den skattemässiga hanteringen av särskild löneskatt. Särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas på inkomstdeklarationen och skatten fastställs vid taxering.

Ingen löneskatt på TGL, premietillägg och dröjsmålsränta

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL är ingen pensionsförmån och därför ska ni inte betala löneskatt på denna kostnad. Ni ska inte heller betala löneskatt på eventuella premietillägg och dröjsmålsränta.

Har ni frågor?

Har ni frågor om redovisningen av särskild löneskatt eller andra skattemässiga frågor, vänd er till Skatteverket.

Internetkontoret

ITP 1

I löneskatteunderlaget för ITP ingår årets debiterade premier för:

  • ålderspension
  • premiebefrielseförsäkring
  • sjukpension* samt eventuellt
  • kompletterande premier

 

* Sjukpensionspremien inkluderar två delar: en mindre del som motsvarar ersättningen för sjukpenning och en större del som motsvarar ITPs sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning. Ni ska betala löneskatt på den mindre första delen, men däremot inte på den andra som är större. (Denna löneskatt betalar Alecta.)

Läs mer under frågor och svar om löneskatt.

ITP 2

I löneskatteunderlaget för ITPK ingår årets debiterade premier för:

  • ålderspension samt eventuellt
  • avgångspension
  • kompletterande premier
  • livsarbetstidspremier

 

Utlandsanställda som ni inte betalar sociala avgifter för i Sverige ska ni inte betala löneskatt för. I löneskatteunderlaget är utlandskompensationen avdragen, men däremot har vi inte möjlighet att räkna av ITPK-premien, utan vill göra er uppmärksamma på att den ingår i underlaget.

Läs mer under frågor och svar om löneskatt.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.