Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Om löneskatt

Som arbetsgivare betalar ni 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. Ni som har tecknat ITP för era tjänstemän betalar särskild löneskatt på kostnaderna för ITP 1, ITP 2 och ITPK beroende på vilken pensionsplan ni tecknat.

För att ni ska kunna beräkna löneskatten behöver ni ett löneskatteunderlag, som är en sammanställning av de pensionsförmåner som ska lönebeskattas. Löneskatteunderlag för ITP 1 och för ITPK skickar vi ut till er i slutet av året, som en extra service. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett.

Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Har ni brutet räkenskapsår? Beställ underlag för ITP 1 här. För ITPK måste ni själva räkna ihop fakturorna. Underlag för att särskild löneskatt för ITP 2 hämtar ni i Alectas internetkontor för företag.

Ni redovisar själva till Skatteverket

Det är ni själva som ansvarar för redovisning till Skatteverket och den skattemässiga hanteringen av särskild löneskatt. Särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas på inkomstdeklarationen och skatten fastställs vid taxering.

Ingen löneskatt på TGL, premietillägg och dröjsmålsränta

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL är ingen pensionsförmån och därför ska ni inte betala löneskatt på denna kostnad. Ni ska inte heller betala löneskatt på eventuella premietillägg och dröjsmålsränta.

Har ni frågor?

Har ni frågor om redovisningen av särskild löneskatt eller andra skattemässiga frågor, vänd er till Skatteverket.

Internetkontoret

Internetkontoret är stängt den 22 januari 08-23 pga underhåll.

ITP 1

Löneskatteunderlag för ITP 1

I löneskatteunderlaget för ITP ingår årets debiterade premier för

  • ålderspension
  • premiebefrielseförsäkring
  • sjukpension*

samt eventuellt

  • kompletterande premier

 

* Sjukpensionspremien inkluderar två delar: en del som motsvarar ersättning för sjukpenning och en del som motsvarar ITPs sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning. Ni ska betala löneskatt på den första delen, men däremot inte på den andra, som istället Alecta betalar löneskatt på.

Läs mer under frågor och svar om löneskatt.

ITP 2

Löneskatt på ITPK-premier

I löneskatteunderlaget för ITPK ingår årets debiterade premier för:

  • ålderspension

samt eventuellt

  • avgångspension
  • kompletterande premier
  • livsarbetstidspremier.

 

Utlandsanställda som ni inte betalar sociala avgifter för i Sverige ska ni inte betala löneskatt för. I löneskatteunderlaget är utlandskompensationen avdragen, men däremot har vi inte möjlighet att räkna av ITPK-premien, utan vill göra er uppmärksamma på att den ingår i underlaget.

Löneskatteunderlag för ITP 2 hämtar ni själva i Alectas internetkontor. Har ni ett annat avtal (Arkitekterna, KTP, Posten eller Pressens Penionskassa) vänder ni er till respektive förvaltare. 

Läs mer under frågor och svar om löneskatt.

 

 

 


 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.