Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Frågor och svar om löneskatt

Frågor och svar om löneskatt

+ Vad är löneskatt?
+ Varför skickas löneskattesbeskedet ut från Collectum?
+ Hur får vi information om vad vi ska betala löneskatt på?
+ Är beloppet i löneskatteunderlaget uträknat och klart (dvs. vi behöver inte göra några avdrag)?
+ Varför stämmer inte uppgifterna i löneskatteunderlaget med våra egna uppgifter?
+ Varför har vi bara fått löneskatteunderlag för ITPK och inte för ITP 1 (eller tvärtom)?
+ Varför har vi inte fått något löneskatteunderlag?
+ Hur rapporterar vi in löneskatten?
+ När kommer löneskattebeskeden?
+ Vad ingår i löneskatten?
+ Kan vi få utskicket på organisationsnummer alternativt kostnadsställe?
+ Kan vi få besked på ett brutet räkenskapsår?
+ Hur räknar jag fram löneskatteunderlaget på ITP 2-premierna?
+ Kan vi få en klumpsumma på lönerna för ITP 2? (över och under 7,5 inkomstbasbelopp)
+ Varför tillhandahåller inte Collectum alla löneskatteunderlag?
+ Skickas det ut löneskatteunderlag om underlaget är 0 kronor, eller om det är ett kreditbelopp?
+ Ingår kompletterande premier och engångspremier i löneskatteunderlaget?
+ Ska löneskatt betalas på inlösen av ITPK, pga. flyttad ursprunglig ITPK?
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret