Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Frågor och svar om löneskatt

Frågor och svar om löneskatt

+ Vad är löneskatt?
+ Varför skickas löneskattesbeskedet ut från Collectum?
+ Hur får vi information om vad vi ska betala löneskatt på?
+ Är beloppet i löneskatteunderlaget uträknat och klart (dvs. vi behöver inte göra några avdrag)?
+ Varför stämmer inte uppgifterna i löneskatteunderlaget med våra egna uppgifter?
+ Varför har vi bara fått löneskatteunderlag för ITPK och inte för ITP 1 (eller tvärtom)?
+ Varför har vi inte fått något löneskatteunderlag?
+ Hur rapporterar vi in löneskatten?
+ När kommer löneskattebeskeden?
+ Vad ingår i löneskatten?
+ Kan vi få utskicket på organisationsnummer alternativt kostnadsställe?
+ Kan vi få besked på ett brutet räkenskapsår?
+ Hur räknar jag fram löneskatteunderlaget på ITP 2-premierna?
+ Kan vi få en klumpsumma på lönerna för ITP 2? (över och under 7,5 inkomstbasbelopp)
+ Varför tillhandahåller inte Collectum alla löneskatteunderlag?
+ Skickas det ut löneskatteunderlag om underlaget är 0 kronor, eller om det är ett kreditbelopp?
+ Ingår kompletterande premier och engångspremier i löneskatteunderlaget?
+ Ska löneskatt betalas på inlösen av ITPK, pga. flyttad ursprunglig ITPK?
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Blanketter och trycksaker

Blanketter
Trycksaker