Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Teknikavtalet

Teknikavtalet är en överenskommelse mellan Teknikarbetsgivarna, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna.

Enligt avtalet ska ni som arbetsgivare betala en kompletterande engångspremie till den anställdes ITP- eller ITPK-försäkring. Överenskommelsen innebär (om inte de lokala parterna kommit överens om annat) att den tid i tidbanken som vid årsskiftet överstiger 100 timmar, omvandlas till en pensionspremie.

Anställda under 25 år omfattas inte av avtalet.

Anmäl så här

·         Använd mallen för engångspremier och rapportera premierna innevarande månad, inte retroaktivt.

 

Gör så här:
• Fyll i personnummer och belopp för berörda anställda. 
• Spara filen under ett unikt namn. 
• Ladda sedan upp filen i internetkontoret, ingången Anställda, tjänsten Rapportera in engångspremier.

 

När vi har fått in de uppgifter vi behöver fakturerar vi premierna och förmedlar dem till det bolag den anställde har valt.

Avgift

Collectum tar ut en avgift som 1 % av den förmedlade premien. Avgifterna gäller både ITP 1 och ITPK och dras per anställning. För ITP 1 finns ett tak på 450 kr, per anställning och år. Motsvarande tak finns inte för ITPK.

Har du frågor?

Om du har frågor om avtalet och premieberäkningen vänder du dig till ditt Teknikföretagen, 08-782 08 00. Ring Collectums kundservice om du har frågor om anmälan. 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Frågor om avtalet och premieberäkningen?

Vänd er till Teknikföretagen, 08-782 08 00. Har ni frågor om anmälan vänder ni er till Collectums kundservice, 020-40 85 00.