Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Löpande premier

Här finns allmän information om de olika alternativen av löpande kompletterande premier. I dropplistan till vänster hittar ni mer handfast information samt de blanketter ni behöver. Ta också del av dokumentet Villkor om kompletterande premier till ITP när ni väljer vilken typ av kompletterande premier ni ska ha på företaget.

Ni kan betala löpande premier tidigast från den månad blanketten kommer in till oss och som längst till och månaden innan den anställde fyller 65 år. Vill ni betala premier retroaktivt, betalar ni dessa som en engångspremie. Se dropplistan till vänster.

Löpande premier debiteras på den ordinarie månadsfakturan där de specificeras separat.

Internetkontoret

ITP 1

Ni kan betala en löpande kompletterande ITP 1-premie varje månad som


Premiebefrielse för löpande premier

Premiebefrielseförsäkring gäller även för kompletterande premier och är ett obligatoriskt tillägg. Premien fr.o.m. januari 2019 är 2,065 procent av den kompletterande premien och betalas utöver denna varje månad. Försäkringen innebär att den kompletterande premien betalas av premiebefrielseförsäkringen om den anställde

  • är sjukskriven efter 14 dagars sjukdom
  • är föräldraledig (gäller även vid tillfällig föräldrapenning från Försäk­ringskassan för vård av eget barn)


En hälsoprövning kommer att genomföras för att avgöra om den anställde ska få ta del av premiebefrielseförsäkringen eller inte.

Avslag på hälsoprövningen?

Om den anställde inte klarar hälsoprövningen kommer de kompletterande premierna att tecknas utan möjlighet till premiebefrielse.

Konsekvenserna för er blir att ni fortsätter att betala kompletterande premier även för en anställd som är sjuk eller föräldraledig.

  • Har ni tecknat fast premie, fortsätter ni att betala hela denna premie.
  • Har ni tecknat procentsats eller premietrappa betalar ni endast premier på kontant utbetald bruttolön.

ITP 2

Ni kan betala en löpande kompletterande ITPK-premie varje månad som


Premiebefrielse för löpande premier

Premiebefrielseförsäkring gäller även för kompletterande ITPK-premier och är ett obligatoriskt tillägg. Premien fr.o.m. januari 2019 är 1,21 procent av den kompletterande ITPK-premien och betalas utöver denna varje månad.

En hälsoprövning kommer att genomföras för att avgöra om den anställde ska få ta del av premiebefrielseförsäkringen eller inte.

Avslag på hälsoprövningen?

Om den anställde inte klarar hälsoprövningen kommer de kompletterande premierna att tecknas utan möjlighet till premiebefrielse.

Konsekvenserna för er blir att ni fortsätter att betala kompletterande premier även för en anställde som är långvarigt sjuk.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.