Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Om kompletterande premier

Ni kan komma överens med den anställde om att betala extra premier till hans eller hennes ITP 1 eller ITPK. Alla detaljer hittar ni i dokumentet Villkor om kompletterande premier till ITP.

Här beskriver vi de kompletterande premierna i allmänna termer. Klicka er sedan vidare i dropplistan längst ner till vänster så får ni mer detaljerad information om de alternativ som finns och de blanketter ni behöver.

Internetkontoret

ITP 1

Kompletterande premie kan betalas till anställda som fyllt 25 år. 

Engångspremie? Löpande premier?

Ni kan välja att betala en engångspremie och/eller löpande premier. Klicka på länkarna till vänster för att läsa mer.

Premiebefrielse för löpande premier

Premiebefrielseförsäkring gäller även för kompletterande premier och är ett obligatoriskt tillägg. Premien 2019 är 2,065 procent av den kompletterande premien och betalas utöver denna varje månad. Läs mer under löpande premier.

Avgift

Collectum tar ut en avgift av den anställde som är 1 procent av den förmedlade kompletterande och ordinarie ITP 1-premien, totalt upp till maximalt 450 kronor per år.

Fakturering och förmedling

När vi har fått in de uppgifter vi behöver fakturerar vi premierna och förmedlar dem till det bolag den anställde har valt.

ITP 2

Kompletterande premier kan betalas till anställda som har eller har haft en anställning med ITPK-försäkring hos det betalande företaget.

Engångspremie? Löpande premier?

Ni kan välja att betala en engångspremie och/eller löpande premier. Klicka på länkarna till vänster för att läsa mer.

Premiebefrielse för löpande premier

Premiebefrielseförsäkring gäller även för kompletterande ITPK-premier och är ett obligatoriskt tillägg. Premien är 1,21 procent av den kompletterande ITPK-premien och betalas utöver denna varje månad. Läs mer under löpande premier.

Avgift

Collectum tar ut en avgift av den anställde som är 1 procent av den kompletterande och ordinarie förmedlade ITPK-premien.

Fakturering och förmedling

När vi har fått in de uppgifter vi behöver fakturerar vi premierna och förmedlar dem till det bolag den anställde har valt.

Om det pågår flytt av ITPK-kapital för en anställd pausas debiteringen av kompletterande premier under flyttprocessen (ca 3 mån).

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.