Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Deltidspensionspremie (flexpension)

Deltidspensionspremie, eller flexpension som många aktörer kallar det, tillkom ursprungligen i Industriavtalen. Industriavtalen är överenskommelser mellan vissa arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv och dess motparter, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. I vissa fall har avtal även slutits med SEKO.

De ursprungliga avtalen gällde i de flesta fall från den 1 april 2013. Efter hand har även andra arbetsgivarförbund slutit liknande avtal, t.ex. KFO, SINF, Fastigo, Svensk Handel och nu senast Almega.

Deltidspensionspremie (DTP)

Enligt avtalen ska arbetsgivaren avsätta en så kallad deltidspensionspremie till de anställda. Deltidspensionspremien innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdes befintliga ITP 1- eller ITPK-försäkring. Premien ska betalas löpande från  tidigast den 1 april 2014 ( tidpunkten varierar mellan de olika avtalen).

Premien ska betalas för alla ITP 1-tjänstemän från 25 års ålder till och med månaden innan den anställde fyller 65.

För ITPK gäller att premie ska betalas för alla födda 1978 eller tidigare och till och med månaden innan den anställde fyller 65. I den premie ni betalar ingår premiebefrielseförsäkring. Premien är densamma som för alla kompletterande premier.

För medlemmar i Svensk Handel, Visita och Teknikgrossisterna

Under 2016 slöt Svensk Handel, Visita och Teknikgrossisterna avtal om deltidspensionspremie. Dessa avtal innebär att ITP 1- eller ITPK-försäkringarna kompletteras med 0,2 procent från och med den 1 maj 2016 för Svensk Handel och Teknikgrossisterna och från och med den 1 juni för Visita.

Collectum samlade in uppgifter från Svensk Handel, Visita och Teknikgrossisterna för att veta vilka som omfattades av detta avtal, därefter registrerades avtalen och debiteringen av premien påbörjades.

För medlemmar i Almega

I början av 2017 träffade Almega ett avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer om deltidspensionspremier, som i deras avtal kallas flexpension. Avtalet innebär att 0,2 % ska avsättas i flexpension. Avtalet träder i kraft 1 november 2017 och är på det stora hela likt övriga deltidspensionsöverenskommelser. Det som avviker är bland annat att försäkrade kan avstå från flexpension. Premienivån för företag som tillkommer efter januari 2018 är inte densamma som för företag som fanns med vid införandet.

Almegas medlemmar som omfattas av flexpension kommer att få mer information under hösten 2017, till dess hänvisar vi kunder med frågor om detta till sitt medlemsförbund inom Almega.

För medlemmar i Tekniktjänstearbetsgivarna

Tekniktjänstearbetsgivarna inom Teknikföretagen har nu kommit överens med sina motparter, Unionen och Sveriges Ingenjörer, om deltidspensionspremie. Avtalet säger att 0,3 % ska avsättas från november 2017.

Tekniktjänstearbetsgivarnas medlemmar kommer att få mer information under hösten 2017, till dess hänvisar vi kunder med frågor om detta till Tekniktjänstearbetsgivarna.

För medlemmar i Svensk Scenkonst

Medlemmar i Svensk Scenkonst omfattas från 2017 av deltidspensionspremier, efter en överenskommelse med sina motparter. Avtalet innebär att 0,2 % ska avsättas till deltidspensionspremie från november 2017.

Medlemmar i Svensk Scenkonst kommer att få mer information under hösten 2017, till dess hänvisar vi kunder med frågor om detta till Svensk Scenkonst.

För medlemmar i Säkerhetsföretagen

Även Säkerhetsföretagen inom Transportgruppen omfattas från 2017 av deltidspensionspremier, efter en överenskommelse med sina motparter. Avtalet innebär att 0,5 % ska avsättas till deltidspensionspremie från december 2017.

Säkerhetsföretagens medlemmar kommer att få mer information under hösten 2017, till dess hänvisar vi kunder med frågor om detta till Säkerhetsföretagen.

Vad behöver ni som arbetsgivare göra?

Ni behöver i normalfallet inte göra något alls. Collectum registrerar kompletteringen på kundernas pensioneringsavtal, baserat på det kollektivavtalsregister vi håller i våra system. Vi korrigerar även procentsatserna när de förändras, i samband med att förhandlingar om dessa blir klara.

Har ni försäkrade inom olika kollektivavtalsområden på företaget, där något kollektiv inte omfattas av DTP, behöver ni anmäla det till oss. Om vi inte får andra direktiv omfattar DTP samtliga försäkrade på pensioneringsavtalen.

Ni behöver även anmäla till Collectum om några av era anställda individuellt ska undantas från den här premien.
 
Har ni anställda som inte omfattas av ITP eller som har valt alternativ ITP och som inkluderat sin ITPK, ska ni som arbetsgivare komma överens med er förmedlare alternativt med tjänstemannen/tjänstemännen direkt hur denna komplettering ska administreras.

Har ni frågor om avtalet ska ni vända er till ert förbund.

Hur går uttag av deltidspensionspremie till?

Hur uttaget av premien går till ser ni i ert avtal om deltidspensionspremie. Det gäller exempelvis hur den anställde ska gå till väga, vilka nivåer som kan vara aktuella samt från vilken ålder en anställd har rätt att gå i deltidspension. Ni kan även vända er till ert förbund med frågor.  

Den anställde som vill ta ut delar av sin pension vänder sig till det eller de bolag han eller hon valt som förvaltare av sin ITP 1 eller ITPK.

Vilka arbetsgivare omfattas?

Alla arbetsgivare som är medlemmar i något av nedanstående förbund omfattas av deltidspensionspremien och i de fall det finns anställda tjänstemän kommer samtliga dessa (enligt ovan) att administreras av Collectum.

Även medlemskap i SINF* innebär en deltidspensionspremie, om medlemskapet "hänger" på nedanstående arbetsgivarförbund. Likaså medlemskap i KFO eller Fastigo kan medföra skyldighet att betala deltidspensionspremie.

*gäller även hängavtal tecknade med Unionen, Ledarna eller Sveriges Ingenjörer och i vissa fall hängavtal med SEKO.

 • Almega (från 1 november 2017)
 • Biltrafikens Arbetsgivareförbund
 • Bussarbetsgivarna
 • Byggnadsämnesförbundet
 • Elektriska Installatörsorganisationen
 • Energiföretagens Arbetsgivareförening
 • Fastigo, I-avtalet
 • Glasbranschföreningen
 • Grafiska Företagens Förbund
 • Gruvornas Arbetsgivareförbund
 • Innovations och Kemiföretagen i Sverige
 • KFO, Industriavtalet 
 • Livsmedelsföretagen
 • Maskinentreprenörerna
 • Motorbranschens Arbetsgivareförbud
 • Måleriföretagen
 • Petroleumbranschens arbetsgivareförbund
 • Plåtslageriernas Riksförbund
 • Sjöfartens Arbetsgivareförbund
 • Skogs- och lantarbetsgivareförbundet
 • Skogsindustrierna
 • Stål och Metall Arbetsgivareförbundet
 • SVEMEK
 • Svenska Flygbranschen
 • Sveriges Byggindustrier
 • Sveriges Hamnar
 • Svensk Handel 
 • Sveriges Textil och modeföretag 
 • Säkerhetsföretagen (från 1 december 2017)
 • Teknikföretagen/Teknikarbetsgivarna
 • Teknikföretagen/Tekniktjänstearbetsgivarna (från 1 november 2017)
 • Teknikgrossisterna 
 • Trä- och möbelföretagen
 • Visita 
 • VVS Företagen

Avgift

Collectum tar ut en avgift som 1 % av den förmedlade premien. Avgifterna gäller både ITP 1 och ITPK och dras per anställning. För ITP 1 finns ett tak på 450 kr, per anställning och år. Motsvarande tak finns inte för ITPK.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Blanketter och trycksaker

Blanketter
Trycksaker


Olika deltidspensionspremie för olika kollektivavtal

Vilken deltidspensionspremie
(DTP-typ) som gäller för er ser ni här.

DTP för KFO- eller Fastigomedlemmar

Anmäl två löner för ITP 2!

Har ni anställda som ska gå i deltidspension, tänk på att ni ska anmäla två löner för anställda som omfattas av ITP 2:

 • deltidslönen och
 • lönen innan den anställde gick i deltidspension.

Pensionspremien betalas på den högre lönen och den anställde får sjukpension på den lägre lönen.