Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

GAF/Stål och Metall

Gruvornas Arbetsgivareförbund och Stål och Metall Arbetsgivareförbundet har träffat ett avtal med Unionen och Ledarna om att ni som arbetsgivare ska betala en kompletterande premie till anställda med ITP- eller ITPK-försäkring.

Avtalet gäller från den 1 februari 2012 och innebär att ni som arbetsgivare ska betala 0,2 procent av den pensionsmedförande lönen som en kompletterande premie till den anställdes ITP 1- eller ITPK-försäkring. Anställda under 25 år omfattas inte av avtalet. I den premie ni betalar ingår premiebefrielseförsäkring.

Vad gäller för nyanställda?

Nyanställda som ska ha den kompletterande premien anmäler ni in på rätt produkt med tillägget ”GAF/Stål & Metall" från början.

Avgift

Collectum tar ut en avgift som 1 % av den förmedlade premien. Avgifterna gäller både ITP 1 och ITPK och dras per anställning. För ITP 1 finns ett tak på 450 kr, per anställning och år. Motsvarande tak finns inte för ITPK.

Har ni frågor?

Om ni har frågor om avtalet och premieberäkningen vänder ni er till Industriarbetsgivarna. Ring Collectums kundservice om ni har frågor om administrationen.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret