Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

EFA

EFA (Energiföretagens Arbetsgivareförening), Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har träffat överenskommelse om att ni som arbetsgivare ska betala en extra pensionspremie till de anställdas ITP 1- eller ITPK-försäkring.

  • Det är överskjutande timmar i arbetstidsförkortningen (ATK) som räknas om till en kompletterande premie till de anställdas ITP 1 eller ITPK. Det gör ni själva. Anmäl ATK-premien för anställda mellan 18 och 65 år. Använd mallen för engångspremier och rapportera premierna innevarande månad, inte retroaktivt.

 

Gör så här:
• Fyll i personnummer och belopp för berörda anställda. 
• Spara filen under ett unikt namn. 
• Ladda sedan upp filen i internetkontoret, ingången Anställda, tjänsten Rapportera in engångspremier.

Avgifter

Collectum tar ut en avgift som 1 % av den förmedlade premien. Här ingår även premien för premiebefrielseförsäkringen.

Avgifterna gäller både ITP 1 och ITPK och dras per anställning. För ITP 1 finns ett tak på 450 kr, per anställning och år. Motsvarande tak finns inte för ITPK.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Frågor om avtalet och premieberäkningen?

Vänd er till EFA (energiföretagens arbetsgivarorganisation) telefonnummer: 08-762 78 90.

Frågor om anmälan eller avanmälan?

Vänd er till Collectums kundservice,
08-508 981 00.