Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Premietillägg

Om ni har betalat för lite premier för en anställd och rapporterar in ändringar i efterhand kommer ni att bli debiterade premietillägg. Premietillägget beräknas på ett sätt för ITP 1 samt ITPK och ett annat för ITP 2.

 

Internetkontoret

ITP 1

Följande gäller för ITP 1-premier

Om ni har betalat för hög premie eller betalat premier under för lång tid kommer ni att krediteras hela premiesumman, men vi betalar inget premie­tillägg till er. Om ni har betalat för låg eller ingen premie under en period, får ni betala premietillägg för den tid som överstiger fyra månader.

Premietillägget tillfaller den anställde och premien fördelas till det försäkringsbolag han eller hon har valt.

Exempel

Daniel började hos er i maj 2016, men ni anmäler honom till ITP 1 först åtta månader senare. Från denna period drar vi av fyra månaders karens och ni betalar premietillägg för de återstående fyra månaderna.

Räntesats

Premietillägget är 8 procent för ITP 1 på årsbasis (8 procent plus Riksbankens referensränta ner till 0 procent. Riksbankens referensränta är för närvarande
-0,5 procent). Riksbanken fastställer referensräntan två gånger per år, i januari och i juli.

ITP 2

Följande gäller för ITP 2-premien

Har ni betalat för höga ITP 2-premier eller betalat premier under för lång tid, får ni tillbaka den för höga premiesumman och krediteras premietillägg. Har ni under en period betalat för låga premier eller betalat premier under för kort tid, kommer ni att debiteras den premiesumman ni skulle ha betalat plus premietillägg.

Exempel

Lisa började hos er den 1 oktober 2015. Ni anmäler henne till ITP 2 den 1 januari 2016. Premien ska vara 1 500 kronor i månaden. Eftersom anmälan är retroaktiv, debiteras ni premier och premietillägg för perioden oktober-december.

Räntesats

Premietillägget för ITP 2-premier fastställs av Alecta och är för närvarande 6 procent på årsbasis.

Följande gäller för ITPK-premien

Om ni har betalat för hög premie eller betalat premier under för lång tid kommer ni att krediteras hela premiesumman, men vi betalar inget premie­tillägg till er. Om ni har betalat för låg eller ingen premie under en period, får ni betala premietillägg för den tid som överstiger fyra månader.

Premietillägget tillfaller den anställde och premien fördelas till det försäkringsbolag han eller hon har valt.

Exempel

Stina började hos er i maj 2016, men ni anmäler in henne först åtta månader senare. Från denna period drar vi av fyra månaders karens och ni betalar premietillägg för de återstående fyra månaderna.

Räntesats

Premietillägget är 8 procent för ITPK på årsbasis (8 procent plus Riksbankens referensränta ner till 0 procent. Riksbankens referensränta är för närvarande -0,5 procent). Riksbanken fastställer referensräntan två gånger per år, i januari och i juli.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.