Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Avdragsrätt

Om fakturan

Här samlar vi all information om fakturan, både allmän information och nyheter.

E-faktura och mejlad faktura


Om ni vill kan ni byta pappersfakturan från oss mot elektronisk faktura eller en mejlad faktura i pdf-format. Vi samarbetar med Pagero som tillhandahåller en kostnadsfri webbtjänst för att ta emot e-fakturor. Använder ni redan en annan e-fakturatjänst går det i de flesta fall att koppla ihop den med vår tjänst. Läs om hur ni går över till e-faktura här.

Premietillägg

Om ni har betalat för lite premier för en anställd kommer ni bli debiterade premietillägg. Premietillägget beräknas på ett sätt för ITP 1 samt ITPK och ett annat för ITP 2. Läs mer på sidan om premietillägg.

Betalning

Den samordnade fakturan kommer till er kring den 25:e varje månad och ska vara betald senast den 15:e månaden därpå (eller nästkommande vardag om den 15:e är en helgdag). Betalning görs till plusgiro 490 79 00-7 eller bankgiro 5675-3346 (mer information om våra plus- och bankgiron hittar du här). Ange fakturanumret som OCR-referens (finns högst upp till vänster på fakturan). Betalar ni efter förfallodatum kommer ränta att debiteras. När fakturan är betald fastställs räntebeloppet som debiteras på nästkommande faktura.

Vill ni betala via autogiro?

Då ska ni fylla i en blankett, som ni hittar i internetkontoret, men läs det här först.

Anmäl ändringar så fort som möjligt

Premierna baseras på de uppgifter ni har anmält till oss, till exempel nya medarbetare eller ändrade löner. Om vi får information om ändringar i början av månaden klarar vi i normala fall att få med ändringarna på månadens faktura.

Retroaktiva ändringar inom ITP 2

Retroaktiva ändringar i ITP 2-försäkringar kan Alecta behöva hantera manuellt, vilket innebär att det kan ta längre tid innan ändringen blir registrerad.

Alecta svarar på specifika frågor om ITP 2

Har ni specifika frågor som rör ITP 2-uppgifterna om en anställd, kontakta Alecta på telefonnummer 08-441 62 00. Har ni generella fakturafrågo, frågor om ITPK eller ITP 1, så ringer ni Collectums kundservice på 08-508 981 00.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Företag med bara ITP 1
Har ni TGL tecknad i Alecta? TGL-premien redovisas under rubriken ITP 2, även om era tjänstemän inte har ITP 2.

Företag med ITP 1 och ITP 2
Har ni TGL tecknad i Alecta? TGL-premien för tjänstemännen med ITP 2 är då inkluderad i månadspremien för ITP. För anställda med ITP 1 redovisas TGL-premien för var och en under rubriken
ITP 2.

Ladda ner:

Läs mer