Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Avdragsrätt

Ni har rätt att dra av kostnaden för de anställdas tjänstepension i er redovisning.

Enligt huvudregeln får ni göra avdrag med högst 35 procent av lönen.

Avdraget får dock inte överstiga 10 prisbasbelopp, det vill säga
465 000 kronor, per år och anställd.

Det finns även en kompletteringsregel som kan medge ett högre avdrag vid till exempel avgångspensionering eller ändrad pensionsålder.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret