Om ändringar ni kan göra för era anställda
Om ändringar ni kan göra för företaget
Collectums faktura
Avdragsrätt

Så administrerar du

De här sidorna hjälper er att hålla ordning på när ni ska rapportera vad till oss för att företaget ska betala in rätt premier och de anställda ska ha rätt skydd genom sin tjänstepension.

Anmäl ändringar för anställda

De ändringar som ni rapporterar in ligger till grund för de premier ni betalar. Det är därför viktigt att ni löpande rapporterar om
  • nyanställda
  • ändrade löner (obs! för ITP 1 rapporterar ni varje månad)
  • anställda som slutar
  • sjuk- och friskanmälda medarbetare
  • arbetsskador (anmälan görs till Afa)
  • dödsfall

Anmäl ändringar för företaget

Har ni bytt namn på företaget? Genomgår ni en omorganisation där personal byter kostnadsställe? Förändringar i ert företag som påverkar ITP-avtalet ska anmälas till oss på Collectum.

Använd vår hemsida så här

Klicka på pilen för att fälla ut listorna med olika situationer då ni kan behöva göra en anmälan till oss.

För att det ska vara lätt att se om informationen rör ITP 1, ITP 2 eller båda är undersidorna indelade i två fält, märkta med symbolerna ITP 1 eller ITP 2.

När ni vet hur ni ska göra loggar ni in i internetkontoret eller gör anmälan på blankett. 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Just nu har vi tekniska problem med inloggningen till internetkontoret. Vi arbetar på att lösa problemen så snart som möjligt