Berätta att ni betalar tjänstepension den 27 september!

Uppmärksamma Tjänstepensionens dag på arbetsplatsen genom att berätta att företaget betalar tjänstepension för
de anställda.
 


Här finns förslag på brev-/mejltexter, artiklar på olika teman till ert intranät samt andra aktiviteter att göra på Tjänstepensionens dag.

Hänvisa gärna till vår kundservice om de anställda har frågor!

 

Förslag på artiklar som kan användas på ert intranät

1. Grattis, du har ITP!
2. Fem tips för en bättre pension
3. Det viktigaste tjänstepensionsvalet

Förslag på brev-/mejltexter att skicka ut

1. Grattis, du har tjänstepension!
2. Ge dig själv pensionskoll på Tjänstepensionens dag
3. Försäkringspaketet ITP

Faktablad och broschyrer

 

Forms and printed materials in English - Private persons

Forms and printed materials in English - Companies 

Lönesamtal

Fortsätt uppmärksamma tjänstepensionen hela året. Ett naturligt tillfälle är det årliga lönesamtalet och mest konkret blir det om ni nämner hur mycket som avsätts varje månad.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Tjänstepensionens dag

Läs mer:

tjanstepensionensdag.se kan du läsa om upprinnelsen till Tjänstepensionens dag.