Rapportera via fil

Visste du att ni istället för att registrera era ändringar manuellt via internetkontoret kan skicka dem via fil? Då kan ni dessutom göra samtliga ändringar för ITP 1 och ITP 2 på en och samma gång.

För att kunna skicka fil till Collectum behöver ni till att börja med:

1. ha tillgång till internetkontoret för det eller de organisationsnummer som ni vill börja skicka ändringar via fil för.

2. kontrollera att ert lönesystem har utvecklat Collectums ITP-modul.

Även ert lönesystem behöver förberedas innan ni kan börja att skicka fil. Avtalad pensionsplan och kostnadsställe ska läggas in i lönesystemet. Behöver ni hjälp med detta, vänligen kontakta supporten för ert lönesystem.

Koderna för avtalad pensionsplan hittar du på sidan "Företaget” i internetkontoret, under "Pensionsplaner" och länken "Detaljer". För att se det/de kostnadsställen som finns upplagda hos Collectum, använd tjänsten ”Administrera kostnadsställen” (på sidan "Företaget”).

Nu är ni redo att börja skicka fil!  .

3. Instruktioner för hur du skickar fil till Collectum hittar du här

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Blanketter och trycksaker

Blanketter
Trycksaker


Har ni frågor om filöverföring?

Vänligen kontakta oss via filoverforing@collectum.se.