Filöverföring
För Lönesystemsleverantörer

Information för huvudadministratörer

Som huvudadministratör är du ytterst ansvarig på företaget för den information som anmäls in till Collectum via internetkontoret.

Du kan vara huvudadministratör för ett eller flera organisationsnummer.

Det är också du som skapar nya användare i internetkontoret och tilldelar behörigheter åt dessa användare ("Administratörer").

Du ansvarar för att personer som slutar plockas bort från behörighetsstrukturen. Och om du själv slutar på företaget är det viktigt att någon annan på företaget tar över din roll som huvudadministratör. Mer information hittar du här.

Vill du lägga över ansvaret för anmälningar till Collectum på en extern aktör, exempelvis ett administrationsbolag, räcker det oftast med att lägga upp den person/de personer som ska handlägga rapporteringen till Collectum som vanliga administratörer.

I vissa fall kan det vara enklast att en person hos den externa aktören tilldelar behörigheterna. Då skapar du en sk extern huvudadministratör som sköter detta parallellt med den ordinarie huvudadministratören. Mer information hittar du här.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret