Teckna/säga upp TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, ska ni teckna i samband med att ni tecknar pensioneringsavtal om ITP. TGL kan ni teckna i Alecta eller i något annat av de försäkringsbolag som erbjuder TGL.

Flytta TGL från annat bolag till Alecta

För att flytta er TGL till Alecta fyller ni i blanketten Begäran om förflyttning av TGL till Alecta, som ni hittar på Alectas hemsida. Skicka blanketten till Collectum.

Säga upp TGL i Alecta

Vill ni säga upp TGL i Alecta ska ni skicka en skriftlig uppsägning till Collectum. Uppsägningen måste vara undertecknad av firmatecknare.

Teckna, flytta eller säga upp TGL i annat bolag

Vill ni teckna, flytta till eller säga upp TGL i ett annat av de försäkringsbolag som erbjuder TGL, ska ni kontakta bolaget i fråga. Aktuella försäkringsbolag hittar ni här.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret