Gruppanmäla TGL

Den här informationen gäller enbart er som har TGL tecknad i Alecta. Glöm inte att det är ett ytterst fåtal anställda som ska gruppanmälas och att de allra flesta redan är individuellt registrerade.

Så här gruppanmäler ni

  • Registrera antalet gruppanmälda i internetkontoret, tjänsten Gruppanmälan TGL under ingången Företaget.


Observera att anställda som har beviljats undantag eller avstått från ITP ska rapporteras enskilt till TGL (inte gruppanmälas). Den som tillhör frikretsen (vd, aktieägare etc) kan valfritt teckna TGL. Här finns mer information.

De här ska ni gruppanmäla

De ni ska gruppanmäla är de tjänstemän som har en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar per vecka och som   

  • arbetar efter ordinarie pensionsålder men inte fyllt 70 år
  • inte tidigare haft ITP och nu inte beviljas det, eftersom de anställdes när de hade mindre än tre år kvar till pension
  • tillhör ITP 2 och är föräldraledig utan premier. 
  • är tjänstlediga (om inte den anställde är tjänstledig för att arbeta på ett annat företag med ITP, eller för att studera och har rätt till studiemedel).


Anmälan gäller från innevarande månad.

Gruppanmäl inte

  • Gruppanmälan TGL gäller inte för personer som fått avgångspension.
  • Era övriga anställda är individuellt registrerade sedan tidigare och har därför redan sin tjänstegrupplivförsäkring ordnad. Inkludera inte dem här, för då kommer ni att betala dubbla premier.

Ange alltid det nya totalantalet

När du har kommit fram till om ska lägga till eller dra ifrån en anställd, så skriver du in det nya totalantalet som ska gruppanmälas.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

TGL i annat bolag än Alecta?

Vänd er till det aktuella bolaget med frågor om gruppanmälan. Samtliga valbara TGL-bolag ser ni här.

Hur många finns gruppanmälda nu?

I internetkontoret eller på fakturaspecifikationen (under rubriken ITP 2 + TGL) ser du hur många som är gruppanmälda just nu.