Vad är TGL?

TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen.

Vem ska ha TGL?

Tjänstemän över 18 år som arbetar minst åtta timmar per vecka i genomsnitt ska ha TGL (1).

TGL upphör när anställningen upphör eller när den anställde går i pension. Anställda som fortsätter att arbeta efter 65 år, ska ha TGL fram till 70 års ålder.

Hur mycket pengar betalas ut?

Är den anställde högst 55 år vid dödsfallet betalas det ut 283 800 kronor (sex prisbasbelopp). Beloppet minskar i storlek efter det att den anställde har fyllt 55 år. Arbetar den anställde 8–16 timmar i veckan gäller halva beloppet.

Sammanställning över TGL-beloppens storlek vid olika åldrar (länk till sida hos försäkrade).

Man kan välja sambo

Det är i första hand maken, makan, den registrerade partnern, i andra hand barn eller barnbarn och i tredje hand föräldrarna som får beloppet. Informera gärna era anställda om att TGL inte med automatik betalas ut till efterlevande sambo. För att sambon ska få beloppet måste den anställde skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

(1) Detta gäller arbetsgivare som ska teckna ITP enligt kollektivavtal. Arbetsgivare kan också välja att teckna TGL för de tjänstemän som inte omfattas av kollektivavtalet – den så kallade frikretsen.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Just nu har vi tekniska problem med inloggningen till internetkontoret. Vi arbetar på att lösa problemen så snart som möjligt