Bolag, premier och villkor

Arbetsgivare som är anslutna till ITP-planen ska teckna TGL för sina tjänstemän i något av dessa bolag. Försäkringsvillkoren hittar ni på respektive bolags hemsida.


Försäkringsbolag

Månadspremie per försäkrad

Alecta 26 kronor
BLIWA 30 kronor
Folksam 25 kronor  
Idun Liv Försäkring AB 35 kronor
Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag 39 kronor
Movestic 39 kronor
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 25 kronor
SEB Pension och Försäkring AB 43 kronor
Skandia Liv 25 kronor
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret