Premier för år 2019

Vilka premier betalar ni för era tjänstemän? Här har ni den samlade bilden. För tidigare års premier, klicka i vänstermenyn.

Internetkontoret

ITP 1

ITP ålderspension

För anställda från 25 år betalar ni en premie som motsvarar

 • 4,5 % av lönedelar upp till 40 250 kr/mån
 • 30 % av lönedelar över 40 250 kr/mån

ITPK

Finns inte i ITP 1.

ITP sjukpension

Ni betalar en premie som motsvarar

 • 0,12 % av lönedelar upp till 29 063 kr/mån
 • 0,51 % av lönedelar mellan 29 063 kr/mån
  och 161 000 kr/mån

Premiebefrielseförsäkring

För anställda från 25 år betalar ni en premie som motsvarar

 • 0,12 % av lönedelar upp till 40 250 kr/mån
 • 1,194 % av lönedelar över 40 250 kr/mån

ITP familjepension

Finns inte i ITP 1.

ITP 2

ITP ålderspension

Pensionen är förmånsbestämd. För att premierna som ni betalar ska räcka till den utlovade pensionen beräknar Alecta varje månadspremie utifrån ett antal kriterier.Läs mer på Alectas hemsida.

ITPK 

ITPK är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd. Premien motsvarar 2 % av lönen. 

ITP sjukpension

Ni betalar en premie som motsvarar

 • 0,12 % av lönedelar upp till 348 750 kr/år.
 • 0,51 % av lönedelar mellan 348 750 och
  1 932 000 kr/år.

Premiebefrielseförsäkring

Ni betalar en premie som motsvarar

 • 0,129 % av lönedelar upp till 483 000 kr/år.
 • 1,06 % av lönedelar mellan 483 000 och 1 932 000 kr/år*


I denna premie ingår också premien för slutbetalning i ITP 2.

(*För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,046 % i premiebefrielse inom detta intervall för ITPK.)

ITP familjepension

Ni betalar för familjepension för den som tjänar mer än
483 000 kr/år. Alecta räknar ut premien utifrån ett antal kriterier.

Läs mer på Alectas hemsida.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.