Premier för år 2012

Vilka premier betalar ni för era tjänstemän? Här har ni den samlade bilden. För tidigare års premier, klicka i vänstermenyn.

Internetkontoret

ITP 1

ITP ålderspension

För anställda från 25 år betalar ni en premie som motsvarar

 • 4,5 % av lönedelar upp till 34 125 kr/mån
 • 30 % av lönedelar över 34 125 kr/mån

ITPK

Finns inte i ITP 1.

 

ITP sjukpension

Ni betalar en premie som motsvarar

 • 0,22 % av lönedelar upp till 27 500 kr/mån
 • 0,74 % av lönedelar mellan 27 500 kr/mån
  och 136 500 kr/mån

Premiebefrielseförsäkring

För anställda från 25 år betalar ni en premie som motsvarar

 • 0,27 % av lönedelar upp till 34 125 kr/mån
 • 1,69 % av lönedelar över 34 125 kr/mån

Tjänstegrupplivförsäkring TGL

Ni betalar en fast månadspremie per anställd på

 • mellan 34 och 50 kronor beroende på vilket försäkringsbolag ni har valt.

ITP familjepension

Finns inte i ITP 1.

ITP 2

ITP ålderspension

Pensionen är förmånsbestämd. För att premierna som ni betalar ska räcka till den utlovade pensionen beräknar Alecta varje månadspremie utifrån ett antal kriterier. Läs mer på Alectas hemsida.

ITPK 

ITPK är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd. Premien motsvarar 2 % av lönen. 

ITP sjukpension

Ni betalar en premie som motsvarar

 • 0,22 % av lönedelar upp till 330 000 kr/år.
 • 0,74 % av lönedelar mellan 330 000 och 1 638 000 kr/år.

Premiebefrielseförsäkring

Ni betalar en premie som motsvarar

 • 0,17 % av lönedelar upp till 409 500 kr/år.
 • 1,45 % av lönedelar mellan 409 500 och 1 638 000 kr/år*


I denna premie ingår också premien för slutbetalning i ITP 2.

(*För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,04 % i premiebefrielse inom detta intervall för ITPK.)

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Ni betalar en fast månadspremie per anställd på

 • mellan 34 och 50 kronor beroende på vilket försäkringsbolag ni har valt. 

ITP familjepension

Ni betalar för familjepension för den som tjänar mer än 409 500  kr/år. Alecta räknar ut premien utifrån ett antal kriterier.

Läs mer på Alectas hemsida.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.