Vad kostar ITP?

ITP 1

Vad kostar ITP 1?

Det kan du få svar på här genom att fylla i månadslönen för en anställd. Räknesnurrans beräkning baseras på vad en anställd från 25 år och uppåt kostar.

Räkna ut ITP 1 premien för en anställd

Tänk på att den månadslön du anmäler till oss inte ska vara den avtalade månadslönen utan den kontant utbetalda bruttolönen. Lön ska rapporteras varje månad för ITP 1.

Eventuell deltidspensionspremie tillkommer, beroende på om ert kollektivavtal omfattas av Industriavtalen.

ITP 1-premierna baseras på årets inkomstbasbelopp och prisbasbelopp. I menyn till vänster hittar du sammanställningar för de premier ni betalar för i år. Där finns även uppgifter om premier för åren 2014-2019 och de olika basbeloppsgränserna.

Principen för premieberäkningen

I premien för ITP 1 ingår ålderspensionspremie, sjukpensionspremie och premie för premiebefrielseförsäkring. Årets procentsatser hittar du till vänster.

ITP 2


Vad kostar ITP 2?
  • Ålderspension och familjepension inom ITP 2 beräknas varje månad av Alecta utifrån den anställdes ålder, lön, beräknad tjänstetid och tidigare intjänad tjänstepension samt det aktuella inkomstbasbeloppet. Eftersom inkomstbasbeloppet och lönen förändras över tid, påverkar det både pensionen och de premier arbetsgivaren betalar.
  • ITPK-premien motsvarar 2 % av lönen.


På Alectas hemsida kan du läsa mer om premier för ITP 2. Eller gå direkt till Alectas beräkningstjänst för ITP 2.

I menyn till vänster hittar du sammanställningar för de premier ni betalar för i år. Där finns även uppgifter om premier för åren 2014-2019.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

ITP 1-premier

Räkna ut ITP 1-premie för tidigare år