Premiebefrielseförsäkring

I ITP ingår en premiebefrielseförsäkring. För er del innebär detta kort och gott att ni betalar lägre eller inga premier alls när den anställde är sjukskriven. Ni som arbetsgivare måste göra en sjukanmälan för att premiebefrielseförsäkringen ska gälla.

Internetkontoret

ITP 1

För ITP 1 gäller premiebefrielseförsäkringen både vid sjukdom och föräldraledighet. Om den anställde är sjuk i mer än 14 dagar eller är föräldraledig (även vid ”vabb”) betalar ni

  • en lägre lön till honom eller henne
  • en lägre premie till oss.


Är den anställde borta helt och hållet från jobbet kan både lönen och premien bli 0 kronor. Premiebefrielsen är proportionell till graden av arbetsoförmåga.

För rätt till premiebefrielseförsäkring ska den anställde ha ersättning från Försäkringskassan i form av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning till minst 25 procent. För att premiebefrielseförsäkringen ska gälla måste den anställde ha varit arbetsför till minst 25 procent vid anställningens början.

Premiebefrielseförsäkringen gäller från och med den månad som den anställde fyller 25 år och som längst till och med månaden innan han eller hon fyller 65 år.

Sjuk mer än 90 dagar?

För att premiebefrielsen ska gälla efter tre månaders sjukfrånvaro måste du som arbetsgivare göra en sjukanmälan. Alecta beslutar sedan om premiebefrielsen ska fortsätta att gälla.

 

Vad innebär premiebefrielsen för den anställde?

För att den anställde i princip inte ska få en lägre ålderspension vid sjukdom och föräldraledighet (även tillfällig vård av barn), får han eller hon ersättning från premiebefrielseförsäkringen. Den beräknas schablonmässigt baserat på den genomsnittliga pensionsmedförande lönen under tolv månader och på den anställning som den anställde har/hade när sjukfallet inträffar/inträffade. I vissa fall används sjukpenninggrundande inkomst eller avtalad lön. Premien betalas till det eller de försäkringsbolag som den anställde har valt.

Avstämning med Försäkringskassan

Vi får uppdaterad information från Försäkringskassan som gör att vi kan räkna ut vilken ålderspensionspremie som ska betalas från premiebefrielseförsäkringen.

TGL

Ni som arbetsgivare blir helt premiebefriad om den anställde är sjukskriven i mer än 90 dagar. Det gäller även om sjukskrivningen är på deltid, dock minst 25 procent. Har ni valt annan TGL-försäkringsgivare än Alecta görs anmälan direkt till försäkringsgivaren.

ITP 2

För anställda i ITP 2 blir ni som arbetsgivare helt premiebefriade månaden efter den 90:e sjukdagen eller om den anställde varit sjuk i perioder om sammanlagt 105 dagar. Det gäller även om sjukskrivningen är på deltid, dock minst 25 procent.

Vad innebär premiebefrielsen för den anställde?

Den anställde påverkas inte av att ni blir premiebefriade. Premieinbetalningarna fortsätter som tidigare, men betalas nu av kollektiva medel från Alecta.

TGL

Ni som arbetsgivare blir helt premiebefriad om den anställde är sjukskriven i mer än 90 dagar. Det gäller även om sjukskrivningen är på deltid, dock minst 25 procent. Har ni valt annan TGL-försäkringsgivare än Alecta görs anmälan direkt till försäkringsgivaren.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.