Premier

ITP 2

ITPK är en premiebestämd pension. Premien för ITPK är bestämd på förhand och är två procent av lönen. Premierna sätts alltså individuellt.

Pensionens storlek

Hur stor ITPK-pensionen blir beror på

  • hur mycket som betalats in i premier
  • vilka kostnader försäkringsgivaren tagit ut
  • hur stor avkastningen blivit
  • om den anställde valt till familjeskydd och/eller återbetalningsskydd
  • vid vilken ålder han eller hon tar ut pensionen.
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Blanketter och trycksaker

Blanketter
Trycksaker