Premier

ITP 2

ITPK är en premiebestämd pension. Premien för ITPK är bestämd på förhand och är två procent av lönen. Premierna sätts alltså individuellt.

Pensionens storlek

Hur stor ITPK-pensionen blir beror på

  • hur mycket som betalats in i premier
  • vilka kostnader försäkringsbolaget tagit ut
  • hur stor avkastningen blivit
  • om den anställde valt till familjeskydd och/eller återbetalningsskydd
  • vid vilken ålder han eller hon tar ut pensionen.
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret