Kompletterande ålderspension

ITP 2

ITPK är en kompletterande ålderspension och en del av ITP-försäkringen. ITPK-premien är premiebestämd och motsvarar två procent av den anställdes lön.

Vem ska ha ITPK?

ITPK gäller för anställda tjänstemän som har ITP 2 och som är födda 1978 eller tidigare.

Vad innebär ITPK-valet?

Genom ITPK-valet väljer den anställde

  • hur pensionen ska förvaltas – i traditionell försäkring eller i fondförsäkring 
  • om han eller hon vill ha ett extra skydd till familjen –  återbetalningsskydd och/eller familjeskydd.


Om den anställde inte gör något ITPK-val, placeras pensionen i en traditionell försäkring i Alecta. Den anställde har då varken återbetalningsskydd eller familjeskydd.

Utbetalning av ITPK

Om inte den anställde meddelar något annat, kommer ITPK att betalas ut

  • från den månad då han eller hon fyller 65 år. 
  • under fem år (gäller de försäkringsbolag som var valbara före den 1 juli 2007)
  • livet ut (gäller de försäkringsbolag som är valbara nu).  


Den som slutat sin anställning innan han eller hon går i pension, får den ITPK-pension som finns intjänad när det är dags att betala ut den.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Obs!

Det är viktigt att ni anmäler löneändringar så snart de inträffar. Den anställde får då rätt nivå på sin ITPK och ni betalar rätt premie.

Extra pensionsinbetalning

Vill ni betala en kompletterande premie till den anställdes ITPK? Premien kan vara ett fast belopp eller en procentsats av lönen. Ni kan betala en engångspremie eller löpande premier varje månad.
Läs mer om kompletterande premier
Villkor om kompletterande premier