Vad ingår i ITP?

I normalfallet gäller att anställda som är födda 1979 eller senare har ITP 1. Anställda som är födda 1978 eller tidigare har ITP 2. Det finns undantag. Ert företag kan till exempel ha ansökt om att ITP 1 ska gälla för samtliga tjänstemän.

Internetkontoret

ITP 1

Anställda från 18 till 65 år

Anställda som har fyllt 18 år har ITP sjukpension. De ska också ha tjänstegrupplivförsäkringen, TGL.

Från 25 till 65 år

När den anställde fyller 25 år tillkommer ITP ålderspension. Då får han eller hon placera hela sin ålderspension i ITP-valet. I ITP-valet går det också att välja till försäkringar som betalas ut till familjen om den anställde avlider. De heter familjeskydd och återbetalningsskydd. 

Om den anställde slutar sin anställning före 65 års ålder upphör era inbetalningar. Den anställdes sjukpension upphör också att gälla. Den ålderspension den anställde hunnit tjäna in, betalas ut när han eller hon går i pension.

ITP 2

Alla anställda som tillhör ITP 2

Alla anställda som tillhör ITP 2 har

  • sjukpension
  • förmånsbestämd ålderspension
  • den kompletterande ålderspensionen ITPK, som de själva placerar. När de gör ITPK-valet kan de också välja familjeskydd och återbetalningsskydd som kan ge familjen ersättning vid dödsfall.


Om den anställde tjänar mer än 483 000 kronor om året har han eller hon även familjepension, som betalas ut till make, maka eller registrerad partner vid dödsfall.

Om den anställde slutar före 65 års ålder upphör sjukpensionen att gälla. Den ålderspension och ITPK som den anställde tjänat in, betalas ut när han eller hon går i pension.

De ska också ha tjänstegrupplivförsäkringen TGL.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.