Tiotaggare

En tiotaggare är en anställd vars årslön överstiger tio inkomstbasbelopp (motsvarar 644 000 kronor i år). För en anställd som tillhör ITP 1, gäller alltid premiebestämd ålderspension - oavsett hur mycket han eller hon tjänar. För en anställd med ITP 2 finns olika val, för en del gäller särskilda regler som du kan ta del av i regelverket (se länk till höger).

ITP 2

A. ITP 2 för hela lönen

Det här är det ordinarie alternativet enligt ITP-planen. Det gäller så länge den anställde inte väljer något annat. Den anställde har förmånsbestämd ålderspension för hela lönen och familjepension (för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp).

Anmäl så här:
Nyanställda:
I internetkontoret, tjänsten Nyanmälan.

En redan anställd som är eller blir tiotaggare: Ni behöver inte göra någonting mer, eftersom den anställde redan är anmäld till ITP 2.

Efter överenskommelse med er kan en anställd välja alternativ B eller C.

B. ITP 2 för delar av lönen + alternativ ITP

När ni tecknar alternativ ITP för en anställd, ersätter ni ITPs ålders- och familjepension över 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kronor) med alternativ ITP. Ni fortsätter att betala för ITP 2s sjukpension, ITP 2s ålderspension upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt ITPK. Ni kan teckna alternativ ITP i ett försäkringsbolag utanför ITP-planen eller som en alternativ ITP via ITPK

Anmälningstidpunkten är viktig
Ska den nyanställde ha alternativ ITP från anställningens början? Då måste ni anmäla det inom sex månader från anställningstidpunkten. Annars gäller alternativ ITP från den månad blanketten kommer in.

Nyanställda:
Steg 1


Steg 2

 • Fyll i blanketten Val av alternativ ITP (0100) som ni hittar i internetkontoret.


Steg 3
Nu ska ni välja hur alternativ ITP ska tecknas.

 • Ska alternativ ITP tecknas i ett bolag utanför ITP-planen, kontaktar ni själva det bolaget för att teckna försäkringen där. Ni fortsätter att betala ITPK-premier och den anställde gör ett ITPK-val. Det finns möjlighet att även inkludera ITPK-premien i alternativ ITP om ni och den anställde kommit överens om det. Använd då blanketten ITPK-premie vid val av alternativ ITP (0102), som ni hittar i internetkontoret. Samma blankett används också för att exkludera ITPK-premien ur alternativ ITP. Läs mer på blanketten.
 • Ska alternativ ITP tecknas som en förstärkt premie till den ordinarie ITPK-premie (alternativ ITP via ITPK)? Mer information finns på sidan om kompletterande premier.

En redan anställd som är eller blir tiotaggare: Använd blanketten Val av alternativ ITP (0100), som ni hittar i internetkontoret, och sedan något av alternativen ovan.

Viktigt att veta om val av alternativ ITP.

 • Både arbetsgivaren och den anställde måste skriva under blankett 0100.
 • Kom ihåg att teckna alternativ ITP för den del av ITP 2 som inte längre gäller.
 • Den anställde kan inte återgå till ITP 2 för hela lönen under pågående anställning. 
 • Den anställde kan gå över till ITP 1 eller byta variant av alternativ ITP (från alternativ ITP utanför ITP-planen till alternativ ITP via ITPK eller tvärtom).
   

C. ITP 1 för hela lönen

Den anställde går helt över till ITP 1 och ni hanterar honom eller henne precis som den övriga anställda som tillhör ITP 1. Läs gärna mer i vårt faktablad om ITP 1 för höginkomsttagare.

Anmälningstidpunkten är viktig
Ska den nyanställde ha ITP 1? Då måste ni anmäla det inom sex månader från anställningstidpunkten. Anmäler ni senare, måste ni först anmäla den anställde till ITP 2 enligt alternativ A ovan. Anmälan till ITP 1 gäller då först från den månad blanketten kommer in till Collectum.

Anmäl så här:

Nyanställda: På blanketten Övergång till ITP 1 (0101), som ni hittar i internetkontoret.

En redan anställd med hel ITP 2: Använd blanketten Övergång till ITP 1 (0101), som ni hittar i internetkontoret.

En redan anställd med ITP 2 + alternativ ITP: Använd blanketten Övergång till ITP 1 (0101), som ni hittar i internetkontoret.

 • Finns alternativ ITP utanför ITP-planen? Glöm inte att avsluta den försäkringen. Annars kan ni få betala dubbla premier.
 • Finns alternativ ITP i ITPK? Då avslutar vi denna försäkring när blankett 0101 kommer in till oss.

Viktigt att veta om övergång till ITP 1:

 • Både arbetsgivaren och den anställde måste också skriva under blankett 0101.
 • Den anställde kan inte återgå till ITP 2 för hela lönen under pågående anställning.
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Regelverket för tiotaggare

I regelverket hittar ni information om de regler som gäller för anställda som ska omfattas av alternativ ITP och övergång till ITP 1 eller som redan gör detta.

Byte inom koncern

Genom att teckna ett koncerngemensamt direktiv, kan anställda ta med sig sin pensionslösning när de byter arbete inom koncernen.