Sjukpension

Blir den anställde långvarigt sjuk och får ersättning från Försäkringskassan, kan han eller hon få ett extra tillskott från ITP. Alla tjänstemän över 18 år omfattas av sjukpension.

Den anställde kan få sjukpension från ITP
  • efter 90 dagars sjukskrivning
  • om han eller hon varit sjukskriven i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod
  • om han eller hon beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning av Försäkringskassan.
Sjukpensionen räknas ut efter olika procentsatser beroende på hur mycket den anställde tjänar. Är han eller hon sjukskriven till 25, 50 eller 75 % betalas motsvarande del av beloppet ut.
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret